Evkâf-ı Ümem Tarihi’nde Sultan Alaaddin Keykabud ve Vakıf Eserleri


Günalan R.

Alanya/Alaiye Alaaddin Keykubat Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 22 October 2021, vol.1, pp.136-139

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.136-139
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Sultan I. Alaaddin Keykubat has an important place among Anatolian Seljuk Sultans in terms of life, conquests and reconstruction and settlement activities in the cities he conquered. Especially after the conquest of Alaiye, the foundation works he made in this city have taken place in many historical sources and some of them have been transferred to the present day.

In this research, the short life story of Sultan I Alaaddin Keykubat and the foundation works in the Anatolian cities conquered are based on the 8-volume book called Evkâf-ı Ümem Tarihi, which was copyrighted by Muhammed Vâmık Şükrü Efendi in 1940, which is not known or used in history studies. The foundation works of not only Alaaddin Keykubat, but also the notables of the state and the beneficiaries were tried to be presented at least as a list. In Evkâf-ı Ümem Tarihi, there are records and lists of important information from the Turkish states that emerged in the pre-Islamic period to the history of the political, administrative, economic, military and foundation belonging to the Seljuk State and the Ottoman State. The third volume of the eight-volume work is dedicated to the Seljuk Sultans and foundation works.

It introduces the Evkâf-ı Ümam Tarihi, which is an important resource for the Seljuk History Researches targeted by the research, and provides detailed information about the works of the first Aladdin Keykubat and its period, especially the subject of the symposium. In addition, it is aimed to lead the researches by promoting the sources of the information in this work. Moreover, emphasis is placed on the historical potential of Alaiye, which has been inherited from the Seljuks.

Keywords: Evkâf-ı Ümam History, Seljuk States, Seljuk Foundation Records, I. Alaaddin Keykubat, Alaiye in Seljuk

Özet

Sultan I. Alaaddin Keykubat, Anadolu Selçuklu Sultanları arasında hayatı, fetihleri ve fethettiği şehirlerde yaptığı imar ve iskan faaliyetleri açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle Alaiye’yi fethinden sonra bu şehirde yaptığı vakıf eserleri birçok tarih kaynağında yerini almış ve bunların bir kısmı günümüze kadar intikal etmiştir.

Bu araştırmada, tarih araştırmalarında fazla bilinip kullanılmayan 1940 tarihli Muhammed Vâmık Şükrü Efendi tarafından kendi el yazısı ile 25 yılda telif edilmiş olan Evkâf-ı Ümem Tarihi adlı 8 ciltlik esere istinaden Sultan I Alaaddin Keykubat’ın kısa hayat hikayesi ve fethettiği Anadolu şehirlerindeki vakıf eserleri incelenmektedir. Sadece Alaaddin Keykubat’ın değil onun döneminde devletin ileri gelenleri ve hayır sahiplerinin de vakıf eserleri en azından bir liste olarak sunulmaya çalışılmaktadır. Evkâf-ı Ümem Tarihi’nde İslam öncesi dönemde ortaya çıkan Türk devletlerinden, Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devletiˈne ait siyasi, idari, ekonomik, askeri ve vakıf tarihine kadar önemli bilgilerin kayıtları ve listeleri bulunmaktadır. Sekiz ciltlik eserin üçüncü cildi Selçuklu Sultanları ve vakıf eserlerine hasredilmiştir.

Araştırma ile hedeflenen Selçuklu Tarihi Araştırmaları için önemli bir kaynak durumundaki Evkâf-ı Ümem Tarihi’ni tanıtıp özellikle sempozyum konusu olan I. Alaaddin Keykubat ve dönemine ait vakıf eserleri hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. Ayrıca bu eserde yer alan bilgilere ait kaynakların tanıtımını yaparak bundan sonraki araştırmalara öncülük etmesi hedeflenmektedir. Üstelik Selçuklu’dan günümüze intikal etmiş olan Alaiye’nin tarihsel potansiyeline vurgu yapılması da değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Evkâf-ı Ümem Tarihi, Selçuklu Devletleri, Selçuklu Vakıf Kayıtları, I. Alaaddin Keykubat, Selçuklu’da Alaiye