The Relationship between Crowdfunding as Alternative Financing Method and Innovativeness


Ekici O., Sırma İ., Aytürk Y.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, vol.13, no.2, pp.215-230, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.215-230
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Innovativeness may influence participation in crowdfunding. To investigate the relation between being innovative and the potential of crowdfunding engagement among university students and faculty members in Turkey, we conducted a survey and collected crosssectional data from 824 respondents. Bayesian ordered logit models are estimated. Results proved that intention to use crowdfunding as a fundraiser is positively related to innovativeness. Similarly it is identified that intention to use crowdfunding as a backer is positively related to innovativeness. This study contributes primarily in revealing the need of innovative aspect and thus helps in realizing individual conditions to achieve widespread use of crowdfunding.

Bireylerin kitle fonlamasına katılımı kişinin yenilikçi olması ile mümkün olabilmektedir. Türkiye’de üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin yenilikçi olmaları ile kitle fonlamasını kullanma potansiyelleri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla anket çalışması yaparak 824 kişiden veri elde edilmiştir. Toplanan veri ile Bayesci sıralı logit model tahmini yapılmıştır. Tahmin sonuçlarına göre yenilikçi olma ile fon arayan olarak kitle fonlamasını kullanma niyeti arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Benzer şekilde yenilikçi olma ile destekçi olarak kitle fonlamasını kullanma niyeti arasında pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Çalışma, öncelikle üniversitelerde yenilikçi yönün ortaya çıkarılması ve böylelikle kitle fonlamasının daha yaygın kullanılabileceği gerçeğini ortaya koyması bakımından katkı sağlamaktadır.