Zümrelere Göre Örneklemede Zümre Sınırlarının Ve Örnek Büyüklüklerinin Genetik Algoritma Kullanılarak Belirlenmesi


Creative Commons License

KESKİNTÜRK T. , ER Ş.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2006, ss.386-389

  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.386-389

Özet

Zümrelere göre örnekleme, heterojen yapıdaki bir anakütlenin homojen alt gruplara ayrılarak incelendiği bir örnekleme türüdür. Bu çalışma, zümrelere göre örneklemede önemli yer tutan zümre sınırlarının belirlenmesi ve örneklemin zümrelere dağıtımı problemlerinin sezgisel bir optimizasyon tekniği olan genetik algoritma ile çözümünü içermektedir. Zümre sayısı ve incelenecek örnek büyüklüğünün belirli olduğu varsayılmıştır. Zümre sınırları, amaç fonksiyonu olan tahmin varyansını minimum yapacak şekilde genetik algoritma ile ve her bir zümreden çekilecek örnek büyüklükleri; eşit, orantılı ve Neyman yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Bu üç dağıtım yöntemine ek olarak örnek büyüklüğünün dağıtımı hakkında herhangi bir kısıtın olmadığı ve hem örnek büyüklüklerinin hem de zümre sınırlarının genetik algoritma ile belirlendiği dördüncü bir yöntem geliştirilmiştir. Her bir yöntem için örneklere yer verilerek sonuçlar karşılaştırılmış ve orantısız dağıtım yöntemiyle elde edilen tahmin varyansının minimum olduğu gözlenmiştir.