SANAYİLEŞME PERSPEKTİFİNDE KENTLEŞME VE ÇEVRE İLİŞKİSİ


Creative Commons License

DENİZ M.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.19, pp.95-105, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Pollution problem threatening the Globe today has begun with the Industrial Revolution. Industrialisation period accompanied by rapid urbanisation and as a result of this development over-populationed cities has emerged. Today people pay more attention to environmental concern because of heavily polluted nature, over using of natural resources and disturbed ecological system. There ise a battle between industrialisation and environmentalist but there should be a collabaration between urbanisation, technology and the environmentalists for saving the Earth which is our common asset. 

Çevre kirliliğinin tüm insanlığı içeren küresel düzeyde yoğunlaştığı günümüzde, çevre kirliliğinin en önemli nedeni olarak sanayileşme ve onun bir sonucu olan kentleşme olgusu gelmektedir. İnsanoğlunun varlığını sürdürme sorunu haline gelen çevrecilik, çevre kirliliği ve sanayileşme ilişkisini birbiriyle çelişen değil birbirine bağımlı olan iki konu olarak ele almalı ve acil çözüm yolları aranmalıdır. Bugün çevreciler ile sanayileşme ve teknoloji kullanımı arasında bir çekişme yaşanmaktaysa da herkesin çıkarına olan şey, ortak değerimiz ve yaşam kaynağımız olan yerküreyi korumaktır.