Kedi ve Köpeklerde Kornea’nın Tembel Epiteliyal Erozyonu (Boxer Erozyonu) ve Sağaltım Seçenekleri


GÜZEL Ö. , ŞAROĞLU M. , ALTUNATMAZ K. , OLGUN ERDİKMEN D.

Kafkas Univ Vet Fak Derg, cilt.11, ss.151-158, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 11
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Kafkas Univ Vet Fak Derg
  • Sayfa Sayıları: ss.151-158

Özet

Bu çalışmada; korneanın tembel epiteliyal erozyonu tanısı konan, 9 köpek ve 8 kediden oluşan toplam 17 olgunun sağaltım sonuçları değerlendirilmiştir. Olguların 6’sına sadece lokal medikal sağaltım uygulanırken, 10 olguya debridementin ardından lokal medikal sağaltım yapılmıştır. Yalnız bir olguda debridementin ardından tarsorafi uygulanmıştır. Sağaltım sürecinde korneada sekester gelişen 3 olguda, süperfisiyel keratektominin ardından tarsorafi yapılmıştır. Uygulanan sağaltım yöntemlerinin sonucunda; 11 hastada (5 kedi, 6 köpek) görüşü etkileyecek belirgin bir skatriks dokusu kalmazken, 3 hastada (2 kedi, 1 köpek) hafif dereceli skatriks ve 3 hastada da (1 kedi, 2 köpek) belirgin bir dokusu şekillenmiştir. Skatriks dokusu belirgin olan 3 hastada, lezyonların parasentral bir yerleşim sergilemesi nedeniyle yaşam standartlarını etkileyecek şekilde görüş kaybına yol açmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak; korneanın tembel epiteliyal erozyonunun sağaltımında gerek lokal medikal sağaltım, gerek debridement gerekse süperfisiyal keratektomi ve ardından yapılan tarsorafi ile başarılı sonuçlar alınabildiği kanısına varılmıştır.