ÜÇ BOYUTLU SANAL ÖĞRENME ORTAMINDA 5. SINIF DÜZEYİNDE KESİERLERİN ÖĞRETİMİ SECOND LİFE ÖRNEĞİ


Creative Commons License

ERBAY H. N. , ŞİMŞEK İ. , KİRİŞCİ M.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.20, no.1, ss.1-16, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 20
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-16

Özet

Bu araştırmanın amacı sanal öğrenme ortamlarından biri olan Second Life uygulamasının 5. sınıf düzeyinde kesirlerin öğretimine etkisini incelemektir. Çalışma için Second Life ortamında hazırlanmış “Kar Köpekleri” etkinliği kullanılmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde İstanbul’da bir özel okulda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 34 tane 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın öncesinde ve sonrasında uygulanmak üzere araştırmacı tarafından düzenlenmiş başarı testi kullanılmıştır. Testteki sorular için kesirler konusu işlendikten sonra öğrencilerin kesir bilgilerini değerlendirmek amacıyla matematik öğretmenleri tarafından hazırlanan kesir soruları kullanılmıştır. Öğrencilerle bilgisayar laboratuvarında 3 ders Second Life uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda 34 öğrencinin ön testten aldıkları puanların ortalamaları 56,73 ve son testten aldıkları puanların ortalamaları 67,82 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin ön-test ve son-test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (p=0,000). Ayrıca ön-test ve son-test puanları arasındaki korelasyon 0,861’dir. Yani ön test puanı yüksek olan öğrencilerin son test puanları da yüksektir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Second Life ortamında geliştirilen “Kar Köpekleri” etkinliğinin geleneksel yöntemlere göre öğrencilerin dikkatlerini daha çok çektiği ve akademik başarılarını artırdığı görülmüştür.