Innovation Ecosystems and Sustainable Development - İnovasyon Ekosistemleri ve Sürdürülebilir Kalkınma


Creative Commons License

HACIOĞLU V.

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi - Journal of Entrepreneurship and Development (Indexed by EBSCOhost Business Source Complete & Index Copernicus Journals Master List & Ulrich's Periodical Directory & Directory of Open Access Journals (DOAJ) & Directory of Research Journal Indexing (DRJI) & Open Academic Journals Index & The Global Impact Factor (GIF) & Research Bible & Jour Informatics & Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) & Akademik Dizin & Araştırmax - Bilimsel Yayın İndeksi), cilt.14, sayı 2, ss.113-119, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14, sayı 2 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi - Journal of Entrepreneurship and Development (Indexed by EBSCOhost Business Source Complete & Index Copernicus Journals Master List & Ulrich's Periodical Directory & Directory of Open Access Journals (DOAJ) & Directory of Research Journal Indexing (DRJI) & Open Academic Journals Index & The Global Impact Factor (GIF) & Research Bible & Jour Informatics & Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) & Akademik Dizin & Araştırmax - Bilimsel Yayın İndeksi)
  • Sayfa Sayıları: ss.113-119

Özet

İnovasyon, iktisadi büyüme ve gelişmenin ayrılmaz bir unsurudur. İnovasyonun
doğası, karmaşık iktisadi ilişkilerin kapsamlı bir çerçevesinin çizilmesini
gerektirir. Küresel bir perspektiften ve azalan sınırlı kaynaklarla, sürdürülebilir
kalkınma genellikle mekanik bir süreç olarak düşünülen üstel büyümeden
daha önemlidir. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli faktörü inovasyondur.
Hem dışsal hem içsel etkileriyle iktisadi çevrenin interaktif sistemi,
inovasyon ekosistemlerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, iktisadi, çevresel
ve sosyal refahın gelişmesinin olanaklarını araştırmak amacıyla inovasyon
ekosistemleri ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki yakın ilişki incelenmektedir.
İçsel inovasyon süreçlerinin optimize edilmesinin yanı sıra dışsal
sosyal ve çevresel konuların da dikkate alınması önem taşımaktadır. Sürdürülebilir
kalkınma bağlamında dinamik inovasyon ekosistemlerinin analizi
sadece kısa vadede değil, fakat uzun vadede de toplumun her kesimine yüksek
hayat standartları sağlayacak yeni üretim yollarına dair bir araştırmadır.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, İnovasyon Ekosistemleri,
Teknoloji, Girişimcilik.

Innovation is an inherent element for economic growth and development.
The nature of innovation requires a comprehensive framework for complex
economic relations. From a global perspective and with diminishing limited
resources, sustainable development outweighs exponential growth which is
generally considered as a mechanical progress. Innovation is the most significant
factor for sustainable development. The interactive system of economic
environment with both external and internal effects creates innovation ecosystems.
In this paper, we examine the close connection between innovation
ecosystems and sustainable development in order to search possibilities for
improving economic, environmental and social well-being. Besides optimizing
internal innovation processes, it is also important to take into account the
external social and environmental issues. The analysis of dynamic innovation
ecosystems in the context of sustainable development is a quest for new
ways of production that provide high standards of life in every part of society
not only in the short-run but also in the long-run.


Keywords: Innovation, Sustainable Development, İnnovation Ecosystems,
Technology, Entrepreneurship.