?-Difluoromethylornithine inhibits the growth of fungus Macrophomina phaseoli


Palavan-Ünsal N., ÇOTUK A. , Kalac Y.

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.26, no.1, pp.43-45, 2002 (Journal Indexed in SCI Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 1
  • Publication Date: 2002
  • Title of Journal : TURKISH JOURNAL OF BOTANY
  • Page Numbers: pp.43-45

Abstract

∝-Difluoromethylornithine (DFMO), a specific enzyme activated inhibitor of ornithine decarboxylase (ODC), significantlyinhibited the mycelial growth of the fungus Macrophomina phaseoli(Tassi) Goidanich. Putrescine (Put), when added to the nutrientmedium at a concentration of 0.25 mM, decreased the inhibitory effect of DFMO. These results suggest that polyamines (PAs) are essential for the growth of fungi and that DFMO is applicable to the alleviation or prevention of crop losses due to phytopathogenic fungi.
 

Ornitin dekarboksilaz (ODC) enziminin spesifik inhibitörü ∝-difluorometilornitinin (DFMO) 0,1, 1,0 ve 2,0 mM konsantrasyonlarda Macrophomina phaseoli (Tassi) Goidanich mantarıda misel büyümesini kayda de¤er bir ?ekilde inhibe ettiği saptandı. Besleyici ortama 0,25 mM konsantrasyonda putresin (Put) ilave edildiğinde ise DFMO nun ket vurucu etkisinin azaldığı belirlendi. Bu bulgular sonucunda poliaminlerin mantar büyümesinde esas i?leve sahip oldu¤u ve fitopatojenik mantarların neden
oldu¤u ürün kaybının önlenmesi amacıyla DFMO nun kullanabilirliği ortaya çıkmış olmaktadır.