İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (TBMYO) BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI MÜFREDATININ ULUSAL MESLEK STANDARTLARINDAN “OFSET BASKI BİRİM SORUMLUSU (SEVİYE 5)” YETKİNLİĞİNE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

ÖZSOY S. A., UĞUR E.

IKSAD Journal, vol.4, no.10, pp.408-417, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 10
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: IKSAD Journal
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.408-417
  • Istanbul University Affiliated: No

Abstract

Establishing professional standards; optimizing the status of workers in the business life (career management), wage management, production efficiency and so on. It is of great importance to organize and conduct activities. One of the social state duties is the structuring and supervision of business life according to the needs of the age. These standards are also necessary in terms of designing the training mechanism. The upbringing of individuals in the qualifications needed by the sectors will ensure that the enterprises make the right choice in meeting their labor needs. The structuring of vocational education according to the status and proficiency level in the business life will remove the ambiguities and deficiencies that graduates will encounter in business life. The Vocational Qualifications Authority (MYK) has now qualified for 35 branches at different levels for the printing sector with the contribution of sector components (industry, universities, non-governmental organizations, etc.). The standards established by the MYK are of great importance in this respect. According to these standards, 'Level 5' corresponds to the status that vocational college graduates will undertake in business life.

In article Istanbul University VSTS Printing and Publication Technology Program curriculum was evaluated to determine the level of compliance with the "Offset Printing Unit" competency, which is the most common branch of the printing sector.

Meslek standartları oluşturmak; iş hayatında çalışanların statüsünün optimizasyonu (kariyer yönetimi), ücret yönetimi, üretim verimliliği vb. faaliyetlerin organize edilmesi ve yürütülmesi için büyük önem taşımaktadır. Sosyal devlet görevlerinden birisi de iş hayatının çağın ihtiyaçlarına göre yapılandırılması ve denetlenmesidir. Oluşturulan bu standartlar eğitim mekanizmasının tasarlanması açısından da gereklidir. Sektörlerin ihtiyacı olan niteliklerde bireylerin yetişmesi, işletmelerin işgücü ihtiyacının karşılanmasında doğru tercih yapmasını sağlayacaktır. Mesleki eğitimin iş hayatındaki statülere ve yeterlilik düzeyine göre yapılandırılması, mezunların iş hayatında karşılaşacağı belirsizlikleri ve eksiklikleri ortadan kaldıracaktır. İster meslek liseleri isterse meslek yüksekokulları sektörlere ara eleman yetiştiren kurumlar oldukları için sektörlerin insan kaynakları ihtiyaçlarından kopuk bir eğitim vermeleri düşünülemez.Sektörlerin hızla değişen koşullarını sürekli takip etmek ve elinden geldiğince buna göre eğitim yapısını oluşturmak sorumluluğu vardır. Eğer mezunlar sektöre adım atacak donanıma sahip değillerse bunun sebeplerinin çok iyi ortaya konularak gerçekçi çözümler üretilmelidir. Donanımlı mezunlar verilmesinde eğitim kurumları ile birlikte sektörde öne çıkan işletmeler, meslek odaları, devletin ilgili birimleri, ve her türlü gönüllü teşekküllerinde gereken desteği vermeleri gerekmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), sektör bileşenlerinin (sanayi, üniversite, sivil toplum kuruluşları vb.) de katkısıyla basım sektörü için şu anda farklı seviyede 35 branşın yeterliliklerini oluşturmuştur. MYK’nın oluşturduğu standartlar bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Oluşturulan bu standartlara göre ‘Seviye 5’ meslek yüksekokulu mezunlarının iş hayatında üstlenecekleri statüye denk gelmektedir.

Makalede İstanbul Üniversitesi TBMYO Basım ve Yayın Teknolojileri Programı müfredatının basım sektörünün en yaygın branşı olan “Ofset Baskı Birim” yetkinliğine uygunluğunun ne düzeyde olduğunun değerlendirmesi yapılmıştır.