Wernicke ensefalopatisi: Bariatrik cerrahide nadir bir komplikasyon


Taşdelen İ., Karip A. B. , İşcan A. Y. , Altun H., Onur E., Ağca B., ...Daha Fazla

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

GİRİŞ: Wernicke Ensefalopatisi (WE) tiamin eksikliğine bağlı gelişen bir hastalıktır. Bariatrik cerrahi geçirmiş hastalarda nadiren görülebilmektedir. Bu çalışmamızda laparoskopik tüp mide ameliyatı geçirmiş, proksimal mide mukozasında ödeme ikincil kusma nedeniyle beslenmesi kısıtlanmış, WE gelişen bir hastayı sunmayı amaçladık. OLGU: İki hafta önce sleeve gastrektomi yapılmış hasta şiddetli kusma nedeniyle yatırıldı. Kusma etyolojisi araştırılmak üzere çekilen bilgisayarlı tomografide (BT) proksimal mide mukozasında kalınlaşma dışında patoloji tespit edilmedi. Endoskopide lüminal patoloji saptanmadı. Takiplerinde konfüzyon gelişen hastanın nörolojik muayenesinde horizontal nistagmus ve sola bakış kısıtlılığı tespit edildi. Görme kaybı, baş dönmesi, ayağa kalkamama, yürüme güçlüğü ve ciltte döküntüleri klinik tabloya eşlik etti. Beyin manyetik rezonans görüntülemede (MRG) iki taraf talamusta T2-hiperintens lezyonlar ve vazojenik ödem ile uyumlu difüzyon artışı görülmesi üzerine hastada WE düşünüldü. Multivitamin desteği başlanılmış hastaya 1000 mg/gün damar içi tiamin replasmanı başlandı. Tedaviyi takiben ertesi gün içinde hastanın görme kaybı geriledi. İkinci günde bilinç normal hale geldi. Devam eden günlerde, bulantı ve kusması azalmayan hastada, nistagmus ve uyku hali azaldı, ancak tamamen gerilemedi. MR-anjiografi ile EEG tetkiklerinde ek patoloji saptanmadı. Bir hafta boyunca yüksek doz tiamin replasmanı alan hastada anlamlı düzelme izlenmedi. Enteral beslenme desteğine nazojejunal beslenme sondası ile başlanan hastanın üç haftada bulguları geriledi. Yatışının 6. haftasında hafif nistagmus ve ataksi dışında şikayet kalmadı. Taburculuğunun üçüncü ayında nörolojik muayenesi tamamen normaldi. SONUÇ: Bariatrik cerrahi sonrası WE nadir görülen ama tehlikeli bir komplikasyondur. Bizim hastamızda damar içi replasman kısmi fayda sağlamış, nazojejunal beslenme daha etkili olmuştur. WE düşünülüp, damar içi tiamin tedavisine dirençli olan hastalarda enteral beslenmenin etkili olabileceğini düşünüyoruz