Dişi Köpeklerde Ovaryohisterektominin Vücut Ağırlığı, Total Kolesterol, Trigliserit, Karaciğer Enzim değerleri ve Glikoz Seviyesi Üzerine Etkisinin Araştırılması


Kırşan İ., TURNA YILMAZ Ö. , Özhavala M.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.40, pp.35-40, 2014 (National Refreed University Journal)

Abstract

There have been many studies which investigated the effect of ovariohysterectomy on metabolic activity in bitches. The slowing down effect of ovariohysterectomy on metabolism and it’s results was emphasized by the researchers. The purpose of the presented study is to determine the early term effects of neutering on bodyweight, serum total cholesterol, trigliceride, alkaline phosphatase, alanin aminotranspherase, aspartate aminotranspherase and glucose values in bitches with different breed, age and living conditions. For this purpose serum total cholesterol, triglyceride, glucose levels and body weight of 15 bitches were determined at pre-operative and post-operative 3rd - 6th and 12th months. When the body weights of different times were considered statistically, the difference between pre and post-operative 6th and pre and post-operative 12th month bodyweights were significant (P<0.05). The results of serum parameters were non-significant statistically. As a result of this study, ovariohysterectomy in bitches have no significant early-time effect on serum total cholesterol, trigliceride, alanine aminotranspherase, alkaline phosphatase, aspartate aminotranspherase and glucose level whereas body weight gain occurs after post-operative 6th month but it can be managed by proper nutrition and exercise programmes.

Dişi köpeklerde ovaryohisterektominin metabolizma faaliyetleri üzerine etkisini araştıran pek çok çalışma yapılmış ve kısırlaştırmanın metabolizmayı yavaşlatıcı etkisi ve bunun sonuçları üzerinde durulmuştur. Sunulan bu çalışmada da farklı ırk, yaş ve bakım şartlarındaki dişi köpeklerde kısırlaştırmanın erken dönemde vücut ağırlığı ve serum total kolesterol, trigliserit, alkalen fosfataz, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz ve glikoz değerleri üzerine etkisinin araştırılması amaçlandı. Bu amaçla 15 dişi köpekte kısırlaştırma operasyonundan hemen önce ve operasyon sonrası 3, 6. ve 12. aylarda açlık serum total kolesterol, trigliserit, alkalen fosfataz, alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz ve glikoz değerleri ile vücut ağırlıkları saptandı. Belirtilen dönemlere ait vücut ağırlıkları istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, operasyon öncesi ve sonrası 6. ay ile operasyon öncesi ve sonrası 12. ay sonuçları arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli bulundu (P<0.05). Serumda bakılan parametrelerin ise kısırlaştırma öncesi ve sonrası dönemlere ait sonuçları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuç olarak köpeklerde ovaryohisterektominin erken dönemde açlık serum total kolesterol, trigliserit, alanin aminotransferaz, alkalen fosfataz, aspartat aminotransferaz ve glikoz değerleri üzerine belirgin bir etkisi olmadığı, vücut ağırlığını ise postoperatif 6. aydan itibaren artırdığı, uygun beslenme ve egzersiz programları ile ovaryohisterektomi sonrası kilo artışının önüne geçilmesi gerektiği kanısına varıldı.