Akciğer evre I epidermoid karsinomlu olgularda otokrin hareket faktör reseptörü varlığının sağkalıma etkisi


KAYNAK M. K.

TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, no.15, pp.233-237, 2007 (Peer-Reviewed Journal)