Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Veri Madenciliği Yaklaşımı


Çankırı S., Kartal Karataş E., Yıldırım K., Gülseçen S.

ÜNAK'09 Bilgi Çağında Varoluş: ”Fırsatlar ve Tehditler” Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 October 2009, pp.148-167

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.148-167
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Bilgi, birçok alanda olduğu gibi yönetim alanında da ağırlıklı bir role sahiptir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişim ve ilerleme sürecinde organizasyonlar, ancak ellerindeki bilgiyi doğru yönetirse hizmet ve ürünlerinde verimliliğe ulaşabilir, rakipleri arasında devamlılığını sürdürebilir. Günümüzde bilginin artış ve yayılma hızı tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar artmıştır. Bilgiye erişim süreci de bu hıza bağlı olarak kısalmaktadır. Sorun, bilgi yığınları arasından geçerli / yararlı / istediğimiz bilgiye erişmekte yaşanan zorluklardır. Veri madenciliği, geniş bilgi yığınları arasından istediğimiz bilgiye erişme sürecimizi kısaltan bir yaklaşımdır. Organizasyonlar bilgi yönetiminin her aşamasında bilgiyi kullanır ve bilgi üretirler. Çağdaş iş üretim ve süreçlerinde başarı için verilere en kısa sürede erişmek, erişilen verileri kayıt altına almak, işleyerek bilgiye dönüştürmek ve verimli biçimde kullanmak gerekmektedir. Veri madenciliği kullanılarak bilgi yönetimi süreçlerinde bilgiye erişim hızı artırılabilir. Bu durum, organizasyonlar için, ürün / hizmet üretiminde verimlilik ve rekabet koşulları açısından avantaj sağlayacaktır. Bu bildirinin amacı, veri madenciliğinin organizasyonlarda bilgi yönetimi sürecine olası etkilerini ve katkısını ortaya koymaktır.