Şâir-i Fârsî-serây-i Turkî Ustâd Avni Big-i Yenişehrî ve Te'sîr-i Şâirân-i Îrânî der Dîvân-i Vey


ATALAY M.

Vîje-i Teâmul-i Edebi-yi Îrân ve Cihân Tâzehâ-yi Tahkîkât-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî, ss.65-71, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: Vîje-i Teâmul-i Edebi-yi Îrân ve Cihân Tâzehâ-yi Tahkîkât-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsî
  • Sayfa Sayıları: ss.65-71