Çocukken SJS/TEN geçiren bir olguda adolesan dönemde görülen komplikasyonlar


Özçeker D., SİPAHİ S. , tamay z., somer a., kasnak g. , yaşa c. , ...Daha Fazla

XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Steven-Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN) genellikle ilaçlara karşı gelişen, deri ve mukozaların tutulumu ile giden hipersensitivite reaksiyonudur. Mortalite ve morbiditesi yüksek olup, geç dönemde sekelleri görülebilir. Burada geç dönem sekelleri nedeni ile izlediğimiz bir SJS’lu olgu sunulmuştur.

SJS yaşamı tehdit eden ve uzun dönem sekelleri ile yaşam kalitesini bozan, ciddi morbididteye neden olan bir durumdur. Çoklu organ tutulumu ile seyretmesi nedeni ile tedavide multi-disipliner yaklaşım ve komplikasyonların önlenmesi için hastaların uzun dönem multi-disipliner takibi çok önemlidir.