Zur Textsorte Abstract in türkischen und deutschen Germanistikzeitschriften


ŞENÖZ AYATA C.

Akten des XII. INTERNATIONALEN GERMANISTIKKONGRESSES, cilt.16, ss.133-140, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 16
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Akten des XII. INTERNATIONALEN GERMANISTIKKONGRESSES
  • Sayfa Sayıları: ss.133-140

Özet

Almanya ve Türkiye'deki Germanistik Dergilerindeki Özet Metinleri

Bu araştırmada Türkiye’de ve Almanya’daki Germanistik alanındaki bilimsel dergilerdeki edebiyatbilim alanındaki makalelerin özleri kurgulanış biçimleri, özellikle öz metinlerinin içerik bileşenleri ve bunların dizilişleri metindilbilimsel ölçütlerle incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Metin çözümlesinden elde edilen sonuçlara göre Almanca ve Türkçede edebiyatbilimi makalelerine ait öz metinleri, doğa bilimlerindeki gibi standartlaşmış bir yapı sergilememektedir. Her iki dildeki özlerde yer alan içerik bileşenleri benzerlik gösterse de, bunların metin içinde dizilişleri her iki dilde de farklıdır. Bu benzerliğin yanı sıra ortaya çıkan farklılık ise, Almanya’daki derginin özlerinde makalenin kuramsal temeline ilişkin daha çok bilgi verilmesi, Türkiye’deki dergilerdeki özlerde ise makalenin içeriğine daha geniş yer ayrılmasıdır.