Değişim ve Müzik


FENERCİOĞLU M.

MIAM Müzik Biliminde Gençler Buluşması 3, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.6

  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.6

Özet

Değişim ve Müzik
Özet
Bu çalışmada müziğin çocuk ve gençler üzerindeki olumlu sosyal etkisi tartışılacaktır. Bu
konunun seçilmesinin nedeni sosyal bir proje olarak başlayan El Sistema’nın 40 yıl içerisinde
sanatsal ve toplumsal olarak nasıl bir değişime sebep olduğunu ortaya koymaktır.
Çalışmadaki amaç müzikle toplumsal bütünleşmeyi sağlamayı başaran bir sistemin nasıl
kurulduğunu, hangi amaçları edindiğini ve sürekliliğini nasıl sağladığını tartışmaktır.
Venezüella Ulusal Genç ve Çocuk Orkestra ve Koroları Sistemi içinde müzik eğitim yoluyla
sosyal gelişimi hedef alan bir sistemdir. Kısa adı El Sistema olan bu sistem 1975 yılında
kurulmuştur. Özellikle fakir çocukları ve gençleri suçtan uzaklaştırıp, onları sosyal hayata
kazandırmak ve toplumdaki dayanışma duygularını artırmak amacını taşımaktadır. Aileleri
fakirlik çeken çocuk ve gençlerin kendilerine güven duymalarına ve hayatta başarı elde
edeceklerine dair gerekli inancı kuvvetlendirmeye çalışmakta olan sistem, çocuk ve gençlerin
disiplinli, iyi birer vatandaş olmalarını, birlikte çalışmayı ve takım ruhunu öğrenmelerini
amaçlamaktadır.
Çalışmada belgelerden yararlanılmaktadır. El Sistema sosyal değişim üzerine kurulan bir
yapıdır. Buradaki sosyal değişim, müzikal mükemmelliği arayış, disiplin ve bunlarla kurulan
duygusal bağlar sayesinde karşılıklı çaba ve kutlama ile beraber gelmektedir. Sistem
çocuklara müzik enstrümanlarını verir ve onları hemen grup etkileşiminde bulunabilecekleri
toplulukların içine yerleştirir. Çocuklar sistem içerisinde orkestra ve koro elemanları olarak
yer almaktadırlar. Bu sayede çalışma odalarında kendilerini soyutlamalarına izin verilmez.
Kendi aralarında işbirliği içinde olmayı öğrenirler. Başarıya ulaşmak için işbirlikçi, model
olacak takımlar halinde çalışmaları gerekmektedir.
Toplum bilimlerinde deneysel araştırmalar doğa bilimlerinde olduğu kadar kesin sonuçlar
vermemektedir. Bu nedenle araştırma yapılırken kullanılan ana yöntem karşılaştırmalı
yöntemdir.
Sunum içerisinde 38 yıl içinde 400.000’e yakın çocuk ve gencin faydalandığı sistem daha
detaylı anlatılmaya çalışılacak; içerisindeki yapı detaylandırılacaktır. Sistemde yer alan çocuk
ve gençlik orkestralarının yanısıra engelli çocuk ve gençlere yönelik kurulan orkestra ve koro
tanıtılacaktır. Sistem içerisinden yetişen dünyaca ünlü müzisyenlere değinilecek ve bu
sistemin Türkiye üzerinde nasıl bir etkisi olacağı tartışılacaktır.
Sonuç olarak müzik eğitimi yoluyla birlikte yaşama, birbirine saygı ve dayanışma gibi
duyguların gelişmesi, bu eğitimi alan bireylerin daha iyi, daha duyarlı insanlar olmasını
sağlamaktadır. Enstrümanlarıyla yoğun bir şekilde uğraşan çocuklar kendilerini daha rahat
ifade edebilmekte, onların saygı görmelerini sağlamakta; onları daha güçlü bireyler haline
getirmekte ve suçtan uzak durmalarını sağlamaktadır.
Mina Fenercioğlu
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Müzikoloji Bölümü
Araştırma Görevlisi