Testicular pain due to thoracolumbar junction syndrome: A case report Dolor testicular debido al síndrome de unión toracolumbar: reporte de un caso


Aktas I., Palamar D., OZKAN F. U., Akgun K.

Revista Internacional de Andrologia, vol.14, no.4, pp.148-152, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier