Determinants of Overtime Work (A Study on Data from an Aluminum Manufacturing Facility)


Creative Commons License

AKGEYİK T.

Journal of International Management Studies, cilt.17, ss.49-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Journal of International Management Studies
  • Sayfa Sayıları: ss.49-56

Özet

FAZLA ÇALIŞMANIN BELİRLEYİCİLERİ

(BİR ALÜMİNYUM ÜRETİM ŞİRKETİNİN VERİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ)

1. AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, İstanbul’da faaliyet gösteren bir alüminyum üretim şirketinin verilerini kullanarak fazla çalışmanın belirleyicilerini analiz etmektir.

2. YÖNTEM

2.1. Data

The study used monthly team-level data on overtime, production volume, annual paid leave, sickness absence and other paid leaves (i.e. maternity, marriage and funeral leave) for 5 years, covering January, 2012 to December, 2016. The sample consisted of 10 operational teams in 4 production units: preparation, processing, finishing and distribution.

Araştırmada takım düzeyinde aylık fazla çalışma, üretim hacmi, yıllık ücretli izin, devamsızlık ve diğer ücretli izinler (doğum, evlilik ve ölüm izni gibi) verileri kullanılmıştır. Ocak 2012 ile Aralık 2016 dönemini kapsayan veriler, 4 üretim biriminde yer alan 10 operasyonel takıma ilişkin örneklemi içermekteydi.

2.2. Değişkenler

Fazla mesai bağımlı değişkendi. Bağımsız değişkenler ise, üretim hacmi, yıllık ücretli izinler, hastalık devamsızlığı, diğer ücretli izinlerden oluşmaktaydı. Üretim hacmi ton bazında ölçülürken, diğer veriler saat birimiyle ifade edilmiştir.

2.3. Veri Analizi

Araştırmada, Kruskal Wallis Test, Spearman correlation analysis and hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır.

3. SONUÇLAR

Hiyerarşik regresyon analizleri, üretim hacmi ve üretim birimi (iş faktörleri), yıllık ücretli izin, hastalık devamsızlığı ve diğer ücretli izinler (çalışan faktörleri) fazla mesainin belirleyicileri olduğunu göstermiştir. Ayrıca yıllık ücretli izin üretim birimlerine ilişkin bir alt örneklemde negatif belirleyici olarak saptanmıştır. Son olarak tüm örnekleme ilişkin korelasyon analizi fazla mesainin üretim hacmi, operasyonel takım, yıllık ücretli izin, hastalık izni ve diğer ücretli izinlerle pozitif ve anlamlı olarak ilişkili olduğunu göstermektedir.

DETERMINANTS OF OVERTIME WORK

(A STUDY ON DATA FROM AN ALUMINUM MANUFACTURING FACILITY)

1. PURPOSE

The objective of the current study is to estimate the determinants of overtime work using a dataset from an aluminum manufacturing facility, Istanbul, Turkey.

2. METHOD

2.1. Data

The study used monthly team-level data on overtime, production volume, annual paid leave, sickness absence and other paid leaves (i.e. maternity, marriage and funeral leave) for 5 years, covering January, 2012 to December, 2016. The sample consisted of 10 operational teams in 4 production units: preparation, processing, finishing and distribution.

2.2. Variables

Overtime was the dependent variable. The independent variables were production volume, annual paid leave, sickness absence and other paid leaves. While variable “production volume” was measured by tons, the other variables were measured by the number of hours.

2.3. Data Analysis

The study used Kruskal Wallis Test, Spearman correlation analysis and the hierarchical regression analysis.

3. RESULTS

The results of hierarchical regression analysis revealed that production volume and production unit (work factors) and annual paid leave, sickness absence and other paid leaves (employee factors) were positive determinants of overtime work. Moreover annual paid leave was found to be a negative predictor of overtime in a sub-sample of the production units. Finally, the findings of the correlation analysis for the full sample pointed out that overtime was positively and significantly correlated with production volume, operational team, annual paid leave, sickness absence and other paid leaves.