CEZA HUKUKUNDA SUÇA AZMETTİRME HAREKETİ:SUÇA SEVK ETME


Creative Commons License

Demirel M. , Kartal M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.457-490, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 21
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.457-490

Özet

Türk Ceza Kanunu (TCK)’nda “Suça İştirak” kapsamında düzenlenen azmettirme

başlıklı hükümde suça azmettiren kişinin işlenen suçun cezası ile cezalandırılacağı

belirtilmiştir. Azmettirmenin tanımı ise madde gerekçesinde yapılmıştır. Buna

göre azmettirme, belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan bir kişide

başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesidir. Bu açık tanıma rağmen

bazı durumların azmettirme hareketi olup olmayacağına karar vermek kolay değildir.

Nitekim ev sahibinden habersiz kapıda bekleyen hırsızı gören ev sahibi, sigorta

şirketinden para almak amacıyla hırsızın evine girmesi için kapıyı açık bırakır ve

evden ayrılırsa ev sahibinin bu hareketinin azmettirme hareketinin olup olmayacağı,

önemli tartışma konularından biridir. Bu sorunun ..zümü için Alman hukukunda

farklı teoriler geliştirilmiştir. Bu bakımdan bu makalede bu teoriler dikkate alınarak

azmettirme hareketi kapsamlı bir şekilde irdelenmektedir. Elbette bu inceleme yapılırken

Alman hukukundan da yararlanılmaktadır.