Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Batı Anadolu'da Mahalli Bir Fuar: Biga Sanayi ve Zirai Ürünler Sergisi(7 Eylül-7 Kasım 1916).


Creative Commons License

Balcı E.

Türk Dünyası Araştırmaları, no.146, pp.85-107, 2003 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2003
  • Title of Journal : Türk Dünyası Araştırmaları
  • Page Numbers: pp.85-107

Abstract

A LOCAL FAIR IN WESTERN ANATOLIA DURING THE FIRST WORLD WAR: BIGA EXHIBITION OF INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL OUTPUT (7 SEPTEMBER-7 NOVOMBER 1916)

As an important method for advertisement and marketing, exhibitions had been opened one after the other, since the second half of 19th century. Showing the national products and prosperity worldwide, most of the exhibitons was in international character. On the other hand, the exhibition handbooks were considerable instruments for central government to evaluate economic conditions of provinces far from the capital, in a time that communication and transportation were not sufficient enough.

Alongside national and international exhibitions, the regional and local ones took place too. Such exhibitions were usefull for local authorities to observe their social and economical structure, and to constitute databases for economic pojects. As a matter of fact, the Biga Exhibition had been set to gather economic data on the Kal'a-i Sultaniye (Çanakkale) Sancak (a subdivision of a province). This article intends to explore the Biga Exhibition, emphasizing data gathering aim directly that normally was indirectly in other exhibitions. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli bir tanıtım ve pazarlma yöntemi olarak çok sayıda fuar/sergi açılmıştır. Fuarların birçoğu uluslararası nitelikte olup, ülke mallarını ve zenginliğini başka ülke insanlarına tanıtmada önemli birer araç olmuştur. Diğer taraftan sergilere toplanan malzemelerin kaydedildiği defterler, ulaşım ve haberleşme kaynaklarının yetersiz olduğu bir çağda, merkezi idare için, ülke imkanlarnı anlama açısından önemli birer göstergedir. 

Ulusal ve uluslararası bazda açılanlar dışında bölgesel ve mahalli bazda fuarlar da açılmıştır. Bu tip fuarlar yerel idarecilerin kendi bölgelerindeki iktisadi ve sosyal yapıyı anlamalarına yardımcı olmakta ve ileride yapılacak işler için birer istatistiki veri kaynağı oluşturmaktadır. Nitekim, Biga sergisi/fuarı, 1916 yılında Kal'a-i Sultaniye (Çanakkale) sancağındaki iktisadi durumu ortaya koyacak istatistiki verilere ulaşmak gayesiyle açılmıştır. Çalışmamız, diğer sergilerde dolaylı olarak ortaya konulan istatistik oluşturma gayesini doğrudan hedefleyen bir sergiyi orijinal arşiv belgeleri (Osmanlı Arşivleri) ışığında gün yüzüne çıkarmaktadır.