Minimal İnvaziv Diş Hekimliği Kavramı, Yaklaşımı ve Stratejisi


TUNCER S., DEMİRCİ M., Tekçe N.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.5, no.3, pp.1-11, 2014 (Peer-Reviewed Journal)