Kurumsal Belgelerin Yönetiminde TS 15489 İle TS 13298’in Karşılaştırılması


Creative Commons License

GÜNALAN R.

11. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Valetta, Malta, 27 Kasım 2013 - 30 Kasım 2016, ss.1419-1435

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Valetta
  • Basıldığı Ülke: Malta
  • Sayfa Sayıları: ss.1419-1435

Özet

Kurumsal Belgelerin Yönetiminde TS 15489 ile TS 13298’in karşılaştırılması 

Türkiye’de son yıllarda bilgi toplumu oluşturma politikalarının ardından e-devlet uygulamaları başlatılmıştır. E-devlet, kendisini bilgi teknolojisine dayalı çözümlere odakladığından, gerek mevzuata gerekse standartlara ilişkin prosedürleri dikkatle takip etmektedir. Bunlar e-devletin temel ayağını oluşturan elektronik belge yönetimi uygulamalarını şekillendiren prosedürlerdir. Bu prosedürlerden iki tanesi TS 15489 Belge Yönetimi ile TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi standartlarıdır. Her ne kadar TS 13298 kurumlardaki elektronik belge yönetimi uygulamalarını şekillendirse de TS 15489’dan ne gibi farklı uygulama standartlarını getirmekte olduğu yeteri kadar çalışılıp açığa çıkarılmamıştır. Bu çalışmada amaç, yukarıda anılan bu iki standardın, belge üretimi, dağıtımı, tanımlanması, dosyalanması, dosya planları, saklama planları, koruma ve muhafaza, son olarak tasfiye iş ve işlemlerini kapsayan belge yönetimi fonksiyonları ışığında karşılaştırmasını yapmaktır. Böylece özellikle TS 13298’in getirmiş olduğu yeniliklerin görülmesi sağlanmış olacaktır. 

Managment of Institutional Documents Comparison with the TS 15489-TS 13298

 

E-Government applications have been launched with the aim of creating information society in Turkey. E-government, focused on information technology based solutions, follow the standards and procedures strictly. These procedures shape the electronic records management practices that are  the cornerstone of E-Government in Turkey. TS 13298 and TS 15489 are electronic records management standards.

TS 13298 is the standard that shape the electronic records management today but the differences between TS 13298 and TS 15498 have not been studied thoroughly. The aim of this study is to compare the two standards in terms of records creation, distribution, filing, file plans, storage plans and preservation. Changes that are introduced with TS 13298 is analyzed.