Sivil Toplum ve Pozitif Hukuk : Adam Ferguson'ın Sivil Toplum Yaklaşımının Modern Toplumda Hukuk Ve Politika İlişkisinin Şekillenmesindeki Rolü


Birdal C.

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: On İki Levha Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Adam Ferguson (1723-1816), on sekizinci yüzyılın önemli düşünürlerinden biridir. Bu kitapta, düşünürün sivil toplum yaklaşımının modern toplumda hukuk ve politika ilişkisinin şekillenmesindeki rolü açıklanmaya çalışılmıştır. Kitapta Ferguson'ın düşüncesini şekillendiren arka plan içerisinde yaşadığı yüzyıl olan 18. yüzyılda İngiltere ve İskoçya'da yaşanan gelişmelere, düşünürün de bu geleneğin bir parçası olduğu İskoç Aydınlanması geleneğine ve düşünürün iki önemli çağdaşının fikirlerine yer verilmiştir. Ferguson'ın ahlak felsefesi düşüncesi ve sivil toplum anlayışından hareketle hukuku nasıl algıladığı ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Ferguson'ın hukuka etik ve sosyal düzen açısından düalist yaklaşımı üzerinde durulmuş, hukuka sivil toplumun bir getirisi olarak bakılmasının sebepleri tartışılmıştır. Eser, düşünürün görüşlerinden hareketle hukuk ve politika ilişkisinin temellerine dair fikir sahibi olunabilmesini amaçlamaktadır.