Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

Tanrıverdi H., Bayram G. N., Alkan M.

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-29, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.1-29
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this research is to analyse the effects of the entrepreneurship trainings received by the individuals at entrepreneurship courses on their entrepreneurship tendencies. Within the scope of the research, a survey was applied to 255 people who were selected by convenience sampling method from the population group who participated in entrepreneurship courses supported by KOSGEB (small and medium industry development organization) in different periods of 2014 in Istanbul. Relational screening model was used in the research; total 2 scales were used to analyse the relationship between the attitude regarding entrepreneurship training and the entrepreneurship tendency of the entrepreneur candidates. The entrepreneur candidates were given questions which contain personal information. In the statistical analysis of the data, t-test, oneway Anova test and Scheffe test were used. As result of the research, it was found that the attitudes of the entrepreneur candidates to the training who received training were high and general entrepreneurship tendencies were at medium level; but the keenness level regarding entrepreneurship which is a sub dimension of tendency was too high. It was seen that the attitude regarding entrepreneurship training had an effect on the entrepreneurship tendency but the trainings only remained at keenness level in revealing the tendency of training. It is seen that training only is inadequate to reveal entrepreneurship tendency. This shows that it is inevitable to review entrepreneurship training and to make some arrangements on the trainings. 

Bu araştırmanın amacı, girişimcilik kurslarında eğitim alan bireylerin aldıkları girişimcilik eğitimlerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma İstanbul ilinde 2014 yılının farklı dönemlerinde KOSGEB destekli girişimcilik kurslarına katılan evren grubundan kolayda örneklem yöntemiyle seçilmiş 255 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmış; girişimci adaylarının girişimcilik eğitimine yönelik tutumu ve girişimcilik eğilimi arasındaki ilişkiyi incelemek için toplam 2 ölçek kullanılmıştır. Ayrıca, girişimci adaylara kişisel bilgilerini içeren sorular yöneltilmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde, T-Testi, tek yönlü Anova testi ve Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda eğitim alan girişimci adayların eğitime yönelik tutumlarının yüksek olduğu ve genel girişimcilik eğilimlerinin orta düzeyde; ancak eğilimin alt boyutu olan girişimciliğe yönelik heveslilik düzeyinin ise çok yüksek olduğu görülmüştür. Girişimcilik eğitimine yönelik tutumun girişimcilik eğilimine etkisi olduğu fakat eğitimlerin eğilimleri açığa çıkarmada sadece heveslilik düzeyinde kaldığı görülmüştür. Eğitimin eğilimi açığa çıkarmada tek başına yeterli olmadığı görülmektedir. Bu durum girişimcilik eğitimlerinin tekrar gözden geçirilmesine ve bazı düzenlemeler yapılmasının kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.