Üriner sistem obstrüksiyonlarında antegrad pyelografi ve perküta n nefrostominin önemi


NANE İ.

Diğer, ss.103-107, 1987

  • Basım Tarihi: 1987
  • Sayfa Sayıları: ss.103-107