Pioneers of Freedom Movement in India Subcontinent


Creative Commons License

İşsever M. R.

III. ULUSLARARASI AVRASYA ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU “AVRASYA’DA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖNCÜLERİ” -PROF. DR. FUAT SEZGİN’İN ANISINA, İstanbul, Turkey, 17 - 19 July 2019, pp.367-377

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.367-377
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Pioneers of Freedom Movement in India Subcontinent

Subcontinent has geographical structure and natural wealth duty this many countries in different eras wants to occupy it. Western states such as Portugal, Netherlands, France and England, which came to the region firstly with the purpose of commercialization in the early XVI. century, but later they started to exploit the natural resources by taking over the region under their control. In the coming period, Portugal which had captured the region from time to time, has retreated from the region because of failing against UK in 1857. With the collapse of the last Indian-Turkish empire, Britain had absolute dominance in the region. Thus the British colony had established. With the British taking over, the sub-continent people, especially the sub-continent Muslims who have become governed by English instead of their ruling positions, have begun to face the depressions. Since then, the people of the region have begun to look for ways to end the British rule. This led to the emergence of the spirit of independence between the Muslims and other people of India.

Leading names of the sub-continent as a Muhsin ul-Mulk, Sir Seyyid Ahmet Khan, HHkim Ecmel Khan, Hasret Mohani and Ebul Kelam Azad has played a leading role in the struggle for independence. Some of them served in the Aligarh, which was the first Western-oriented university in the sub-continents. Some of them raised awareness of the people through various organisations. They formed national consciousness. In this study, we will examine the pioneers of the Freedom Movement in India Subcontinent.

Keywords:

India Subcontinent, Freedom Movement, Aligarh, Muhsin ul-Mulk, Sir Seyyid Ahmet Han

Hint Alt Kıtası Özgürlük Hareketinin Öncüleri

Hint Alt Kıtası geniş coğrafi yapısı ve sahip olduğu doğal zenginliklerle farklı dönemlerde pek çok devletin iştahını kabartmıştır. XVI. yüzyılda bölgeye görünürde ticaret amacı ile gelen Portekiz, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi batılı devletler, zamanla bölgeyi hâkimiyetleri altına alarak kendi aralarında da var olan kaynaklarından yararlanma mücadelesi içine girmişlerdir. İlerleyen süreçte bölgeyi yer yer ele geçiren Portekiz İngiltere karşısında başarısız olarak bölgeden geri çekilmiş, 1857 yılında son Hint-Türk imparatorluğunu yıkılması ile İngiltere bölgede mutlak hâkimiyet kurmuştur. Böylece İngiliz sömürgesi başlamıştır. İngilizlerin yönetimi devralmasıyla, yönetenden yönetilen pozisyonuna geçen alt kıta halkı, bilhassa alt kıta Müslümanları, için buhranlı dönemler de başlamıştır. Bu tarihten itibaren bölge halkı İngilizler hâkimiyetinden çıkmanın yollarını aramaya başlamıştır. Bu da alt kıta Müslümanları ve diğer halklar arasında bağımsızlık mücadelesi ruhunun ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Muhsinu’l-Mulk, Sir Sayyid Ahmad Hân, Hakîm Acmal Hân, Hasrat Mohâni ve Ebu’l-Kelam Âzâd gibi alt kıtanın önde gelen isimleri bağımsızlık mücadelesinde öncü rol üstlenmiştir. Bu isimlerden kimi alt kıtada batılı anlamda eğitim veren ilk üniversite olan Aligarh’da görev yapmış, kimi çeşitli oluşumlarla halkını bilinçlendirerek, milli şuur oluşturmuş ve bağımsızlık mücadelesinde aktif rol almıştır. Biz de bu çalışmamızda alt kıta Özgürlük Hareketine öncülük eden şahısları inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler:

Hint Alt Kıtası, Özgürlük Hareketi, Aligarh, Muhsinu’l-Mulk, Sir Sayyid Ahmad Hân