Şiddetli Yer Darlığının Damon Sistem ile Tedavisi: Olgu Sunumu


Altundal G., Kılıçoğlu H.

18.Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.28

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Şiddetli Yer Darlığının Damon Sistem ile Tedavisi: Olgu Sunumu

 Gizem Altundal1, Hülya Kılıçoğlu2

 

1 İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2 İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

 

AMAÇ: Bu vaka raporunun amacı şiddetli yer darlığı ve çapraşıklığa sahip Angle Sınıf I malokluzyona sahip hastanın Damon braket sistemi kullanılarak yapılan çekimsiz sabit ortodontik tedavisinin sunulmasıdır.

GEREÇ-YÖNTEM: 19 yıl 6 aylık kadın hasta ön dişlerindeki çapraşıklık şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Yapılan klinik incelemede maksillada 7.6 mm ve mandibulada 11.2 mm yer darlığı, 6 mm overjet ile 0.5 mm overbite,üst dudakta kısalık,karanlık bukkal koridorlar ve dişeti gülümsemesi tespit edilmiştir. Radyografik değerlendirmede bimaksiller retrüzyon ile iskeletsel sınıf I ilişki ve hiperdiverjan büyüme paterni, üst ve alt kesici eksen eğiminde artış saptanmıştır. Tedavide maksiller ve mandibular arkların genişletilip seviyeleme ve hizalama için yeterli yer sağlanması, overbite ve overjetin düzeltilmesi, sınıf I kanin ve molar ilişkinin sağlanması hedeflenmiştir. Damon Q braket sistemi(Ormco; SmartClip,3M Unitek, 22-inç slot) ve sırasıyla 0,014 CuNiTi, 0,018 CuNiTi, 0,014x0,025 CuNiTi, 0,018x0,025 CuNiTi, 0,019x0,025 çelik ark telleri kullanılarak tedavi 16 ayda bitirilmiştir.

BULGULAR: Tedavi sonunda üst ve alt arklardaki çapraşıklık giderilerek, ideal ark formu, overjet ve overbite ile sınıf I kanin ve molar ilişki elde edilmiştir. Karanlık bukkal koridorlar elimine edilmiştir.

SONUÇ: Konvansiyonel sistemle çekim yapılarak tedavi edilmesi gereken vakanın tedavisi Damon braket sistemi kullanılarak çekim yapılmadan gerçekleştirilmiş olup fonksiyon ve gülümseme iyileştirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER: Damon sistem, Çapraşıklık, Gülümseme estetiği

 

 

 


Treatment of Severe Crowding with Damon System: Case Report

Gizem Altundal1, Hülya Kılıçoğlu2

 

1 Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey

2 Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, Istanbul, Turkey


AIM: The aim of this case report is to present the non-extraction fixed orthodontic treatment of a patient with severe crowding and lack of space by using Damon bracket system.

MATERIAL-METHOD: A 19-year-and-6-month old female patient applied to our clinic with the chief complaint of crowding in anterior teeth. The clinical examination,revealed 7.6 mm crowding in the maxilla, 11.2 mm crowding in the mandible, 0.5 mm overbite and 6 mm overjet, upper lip shortness, dark buccal corridors and gummy smile. Radiographic evaluation revealed skeletal class I relationship with bimaxillary retrusion and hyperdivergent growth pattern, protrusive lower and upper incisors. Treatment objectives were to expand the maxillary and mandibular arches and obtain space for leveling and alignment, correct the overbite and overjet, and provide class I canine and molar relationship.The treatment was completed in 16 months using the Damon Q bracket system (Ormco; SmartClip, 3M Unitek, 22-inch slot).  0.014, 0.018, 0.014x0.025, 0.018x0.025 inch Copper Nitinol arch wires were applied respectively and the treatment was terminated with 0.019x0.025 inch stainless steel  arch wire.

RESULTS: The crowding in the upper and lower arches was resolved and ideal arch form, overjet and overbite and class I canine and molar relationship were obtained. Dark buccal corridors are eliminated.

CONCLUSIONS:  The treatment of the case that needed to be treated by tooth extraction with the conventional system was carried out using the Damon bracket system without tooth extraction, and function and smile were improved.

KEYWORDS: Damon system, Crowding, Smile aesthetics