2000’Lİ YILLARDA LATİN AMERİKA’DA GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE YOKSULLUK VERİLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER


Altınay Cingöz A. R. A.

in: Dünya Siyasetinde Latin Amerika 4, İsmail Erdoğan,Emine Tahsin,Segah Tekin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.493-522, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.493-522
  • Editors: İsmail Erdoğan,Emine Tahsin,Segah Tekin, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Latin Amerika ve Karayipler geçmişten bugüne dünyanın en eşitsiz bölgelerinden biri olarak var olmuştur. Bölgedeki ülkelerin yapısal farklılıklarına rağmen yoksulluk ve gelir adaletsizliğinin hakim olduğu bu topraklarda eşitsizliklerin boyutu birçok farklı kapsamı barındırmakta, bu da genel olarak yoksulluk ve eşitsizlik olgusunun toplumsal maliyetlerini artırmaktadır. Kentsel ve kırsal kesimdeki farklılıkların yanı sıra,  etnik ve cinsiyet temelli eşitsizlikler, enformel istihdam koşullarının yaygınlığı ve mülkiyet ilişkilerinin eşitsiz dağılımı bölgedeki yoksulluk ve eşitsizlik olgularının en köklü sorunlardan biri olmasını beraberinde getirmektedir. 2000’li yıllar dünyanın en eşitsiz bölgelerinin başında gelen LAK ülkelerinin gelir eşitsizliği ve yoksulluk verilerinde geçmiş dönemlerden farklı olarak iyileşmeleri barındıran bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Bu dönem küresel ölçekte neoliberal politikalara karşı sosyal politikaların yeniden güncellendiği ve yeniden bölüşüm politikalarının farklı kapsamlara sahip olduğu bir dönemi temsil etmektedir. LAK özelinde ise makroekonomik alandaki değişimler, sol hükümetlerin yükselişi yeniden bölüşüm politikalarının yeniden güncellenmesi sürecini hızlandırmıştır. Bu çalışmada gelir ve eşitsizlik verilerindeki değişimlerin kapsamı ve şartlı nakit transferlerinin uygulamaları ele alınacaktır.