Finansal Piyasalara Devlet Müdahalesi


BALKANLI A. O.

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Filiz Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Günümüzün dünya ekonomisi, 1970’lerin sonlarıyla birlikte büyük bir dönüşüm sürecine girmiştir. Dönüşümün özünde “daha az devlet müdahalesi, daha fazla liberalleşme” vardır. 1980’lere kadar süren 1929 Dünya Bunalımı sonrası dönem, 1929 Dünya Bunanımı öncesi koşullarla karşılaştırıldığında, Keynesyen iktisadın ekonominin her alanın kuşatmasının etkisinde, ekonomilerde devletin ağırlığının çok büyük ölçüde artışını anlatmıştır. Bir bakıma 1970’lerin sonlarına doğru dünya ekonomisinde ortaya çıkan değişim isteklerinin merkezinde devletin bu ağırlığına karşı çıkış yer almıştır. Gelişmiş kapitalist ekonomilerde başlayan devlet müdahalesine politik ve ekonomik bu karşı çıkış, bir adım sonrasında “Deregülasyon” olarak hukuksal düzlemde de değişimleri gündeme getirmiştir. Deregülasyonlar ise bu ekonomilerde yapı değişikliğini getirmiştir. Bu süreçte sadece mal piyasalarında değişim yaşanmamış, aynı zamanda finansal piyasalar da büyük bir değişimin içine girmişlerdir. Öyle ki, günümüzün finans piyasalarının var olan yapısının geri planında, 1970’lerle birlikte başlayan bu değişim vardır. Dolayısıyla da, hem devletin ekonomiye müdahalesini anlama, hem de finansal piyasalardaki değişimi anlama noktasında 1929 Dünya Bunalımından 1980’lere kadar geçen süre önemli bir zaman aralığıdır. Kitap bu alanda devlet müdahalesini ekonomi ve piyasalar açısından incelemiştir.