BİRBİRİNE BENZEYEN SU FİRMASI ETİKETLERİNİN TASARIM ELEMANLARI VE TASARIM TEKNİĞİ AÇISINDAN ANALİZİ


Creative Commons License

UĞUR E. , ÖZSOY S. A.

Ulak Bilge Sosyal Bİlimler Dergisi, cilt.6, ss.321-340, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 6 Konu: 22
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Ulak Bilge Sosyal Bİlimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.321-340

Özet

Tüketici olarak marketlerin su reyonları bölümüne karşıdan bakıldığında, farklı firmaların aynı biçimlere sahip ambalajlarla ve birbirine benzeyen etiketlerle etiketlenmiş ürünleri görülür. Böyle bir durumda belirli bir marka tercihi ile hareket eden tüketicilerin dışındakiler, görsel açıdan birbirine benzeyen ürünlerden birisini rastgele seçmesi kaçınılmazdır. Her firma, müşteri kitlesi arasında bilinir ve tercih edilir olmak ister. Aynı kategoriden çok sayıda ürünün arz edildiği rekabetçi piyasa şartlarında tüketicinin karar mekanizmasını; ürünün kalitesi kadar, o ürünü kuşatan ambalajın-etiketin kalitesi de belirlemektedir. Diğer sektörlerde olduğu gibi ambalajlı su ürünleri sektöründe de bölgesel veya ulusal düzeye sahip çok sayıda işletme ürettiğini satabilme mücadelesi vermektedir. Müşteri tercihinde her türlü fırsatın değerlendirildiği bir dünyada ambalaj ve etikete gereken özenin gösterilmemesi manidar. Su ürünleri etiketlerinin benzerliği tüketicinin dikkatini çekmemiş olabilir. Fakat grafik tasarımcı gözüyle bakıldığında normal olmayan bir durumun olduğu görülmektedir. Makalede su ürünü etiketlerindeki benzerliğin grafik tasarım açısından analizi yapılmıştır.

Makalede; etiketlerin görsel benzerlikleri teknik açıdan analiz edilerek geçmişten günümüze oluşan kavramsal bilgiler çerçevesinde değerlendirilme yapılmıştır. Bilinmesi gereken grafiksel ürünlerin değerlendirilmesinde endüstriyel ürün analizi gibi kesin ifadeler olması mümkün değildir. Değerlendirmelerin kişisel birikimlere ve tarzlara göre değişkenlik göstermesi kabul edilmelidir.

Makalede, ülkemizde faaliyet gösteren su firmalarının arasından rastgele seçim yapılarak değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirilen firma sayısı toplam sayının tahmini yarısına karşılık gelmektedir.

As a consumer, when looking at the water section of the markets, different companies can see products labeled with similar packages and labels that are similar to each other. In such a case, it is inevitable that consumers outside of a certain brand preference, randomly select one from products that are visually similar. Every company wants to be known and preferred among the customers. The decision mechanism of the consumer in competitive market conditions in which a large number of products of the same category are offered; as well as the quality of the product, the quality of the label that surrounds the product. As in other sectors, packaged aquaculture has a multitude of businesses with regional or national level struggling to sell what they produce. In a world where all kinds of opportunities are evaluated in the preference of the customer, the importance of packaging and ethics is not shown. The resemblance of aquatic labels may not have caught the attention of the consumer. But when you look at the graphic designer from the eye, it seems to be an unusual situation. The similarity in the design of the aquaculture labels was analyzed in terms of graphic design.

In the article; The visual similarities of the labels were analyzed from the technical point of view and evaluated in the context of the conceptual information formed from the past. It is not possible to have definite expressions such as industrial product analysis in evaluating the graphical products that need to be known. It should be accepted that assessments vary according to personal savings and styles.

In the article;, water companies operating in our country were selected by making random selection. The number of firms evaluated corresponds to the estimated half of the total number.