Çevre Dostu Ürün Satınalma Niyetinde Algılanan Kalite, Algılanan Risk ve Güvenin Rolü


Bozbay Z., Güleç M., Zulfugarova N.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.4, pp.1147-1171, 2019 (Peer-Reviewed Journal)