Meryem Suresi Tefsiri: Metin ve Yorum İncelemesi


GÖKKIR B.

Fecr Yayınevi, Ankara, 2009

  • Basım Tarihi: 2009
  • Yayınevi: Fecr Yayınevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Bu çalışma Meryem sûresi üzerine yapılmış bir tefsir çalışmasıdır. Eserde klasik ve modern yaklaşımlar ve kaynaklar ışığında sûre bir bütün olarak ele alınarak yorumlanmaya, dil ve üslup incelemesi yapılarak sûredeki pasajlar arasındaki bütünlük yakalanmaya çalışılmaktadır. 

Hıristiyan Kutsal metinlerinde İsa’nın annesi olarak Meryem ismine 19 kez yer verilmiştir.  Kur’an-ı Kerim’de adına müstakil bir sûre olan Hz. Meryem, Kur’an’da adı geçen yegâne kadın olup ismi 34 kez anılmaktadır.  Bu anlamda Hıristiyan kutsal metinleriyle mukayese edildiğinde Kur’an’da Hz. Meryem’e daha fazla yer verildiği görülmektedir. Kur’an’daki bu referanslarla Meryem ve İsa kapsamında Hıristiyan inancında yer alan yanlış anlayışlar eleştirilmektedir.

Hz. Meryem’in İsa’yı doğurduğu sahne, yaşadığı doğum sancısı ve Hz. Meryem’in ızdırabı sûrede neden o denli detaylı anlatılmaktadır? Meryem figürünün Dinler arası diyalogda bir köprü olması mümkün müdür? Sûrede Hz. Meryem’den “Harun’un kızkardeşi” olarak söz edilmektedir. Aralarında tarihsel olarak uzun asırların bulunduğu sabit olan Meryem’in Hz. Harun’a nispet edilmesi ne anlama gelmektedir? Kur’an Hz. İsa’nın beşikte konuştuğunu belirtmektedir. Kendileri için böylesi prestijli bir durumu Hıristiyan kaynakları neden gündeme getirmemektedir? Hıristiyan ilahiyatında yer yer “Tanrı’nın annesi” (theodokos) olarak nitelendirilen Meryem’in İsa sonrasında izlerini Hıristiyan kutsal metinlerinde neden süremiyoruz? Aziz Pavlus mektuplarında neden Meryem hakkında suskundur? Meryem sûresi üzerine yapılan elinizdeki tefsir çalışmasında bu tür soruların cevapları aranmaktadır. Sûre Meryem kıssasından ve sadece kıssalardan ibaret değildir. Diğer kıssalar ile birlikte sûrede şirke yöneltilen eleştiriler de yer almaktadır.