MAKÛLÂT-I DEVRIYYE’DE MÜSTAKÎMZÂDE SÜLEYMAN SA‘DEDDÎN’IN MÛSIKÎ VE SEMÂA DÂIR GÖRÜSLERI


Creative Commons License

Demirci M.

CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.170-190, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.18505/cuifd.254706
  • Journal Name: CUMHURİYET İLAHİYAT DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.170-190

Abstract

MAKÛLÂT-I DEVRİYYE’DE MÜSTAKÎMZÂDE SÜLEYMAN

SA‘DEDDÎN’İN MÛSİKÎ VE SEMÂA DÂİR GÖRÜŞLERİ

Mustafa Demirci

Özet

İslâm’da mûsikî ve semâ ortaya çıktığı günden beri, bu konu dînî kriterlere

uygunluk bakımından tartışma konusu olmuştur. Lehinde ve aleyhinde çok

sayıda makale ve eser yazılmıştır. Nakşbendî-Müceddidî mensubu olan

Müstakîmzâde Süleyman Sa’ddedîn, (ö. 1203/1788) yaşadığı yüzyılda

mûsikî ile meşgul olmuş ve semâ ile meşgul olan tasavvuf ehlini savunanların

yanında yer almıştır. Bu amaçla kaleme aldığı Makûlât-ı Devriyye isimli

eseri, sûfilerin semâ yapmalarındaki amacı ve semâ yapmalarını oluşturan

şartları anlamak, İslâm fıkhı açısından nasıl konumlandırılabileceği hususuna

bir perspektif sunmak bakımından önem arz etmektedir. Bu makale,

Müstakîmzâde’nin Makûlât-ı Devriyye’sinde mûsikî ve semâ konularına dair

görüşlerini ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler Makûlât-ı Devriyye, Semâ, Mûsikî, Devran,

Müstakîmzâde.