Kadı Burhaneddin Divanında Bazı Yeni Okuyuşlar


TÖREN H.

İlmi Araştırmalar, cilt.9, ss.209-219, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9
  • Basım Tarihi: 2000
  • Dergi Adı: İlmi Araştırmalar
  • Sayfa Sayıları: ss.209-219

Özet

Kadı Burhaneddin, Türk edebiyatının hükümdar şairlerinden biridir. Şairin divanı, Eski Anadolu Türkçesinin önemli metinlerindendir. Ancak şairin dili, yalnızca Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşımakla kalmaz,  üç edebi şivenin özelliklerini yansıtır. Bu bakımdan divan metni kolay anlaşılır bir metin değildir. Türk Dili tarihi bakımından değerli bu eseri Muharrem Ergin, Kadı Burhaneddin Divanı  adıyla neşretmiştir (İstanbul 1980). Bu makalede Ergin neşrinin ilk 100 sayfasındaki gazeller  yeniden değerlendirerek, metnin bağlamına daha uygun düştüğü düşüncesiyle bazı yeni okuyuş teklifleri getirmiştir.