Pomza tozundan kaynaklanan çapraz bulaşmanın önlenmesi üzerine mikrodalga enerjisi ve dezenfektan solüsyonların etkisi


Akşit S., Ünal F., Gürler B., NAKİPOĞLU Y.

İ.Ü.Diş Hek.Fak. Dergisi, cilt.28, no.3, ss.237-244, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 28 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 1994
  • Dergi Adı: İ.Ü.Diş Hek.Fak. Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.237-244

Özet

Araştırmamız, protez laboratuvarlarından toplanan pomza tozu örnekleri içerisindeki mikroorganizma türlerini belirlemek ve pomza tozunun steriîizasyonunda mikrodalga enerjisinin; dezenfeksiyonunda ise, üç dezenfektan solüsyon [Steranios

concentre (%10), Cidex

(%2), Gigasept (%5)]'un etkinliğini değerlendirmek amacıyla düzenlen-mişjtir.

Bu çalışmada, standart bakteri suşlan bulaştırılan kullanılmamış pomza tozu örnekleri ve laboratuvarlardan toplanan kullanılmış pomza tozu örnekleri adı altında iki ayrı grup düzenlenmiştir. Her iki grupta yer alan pomza tozu örneklerinin steriîizasyonunda; 1,3,5,10,15 ve 20 dakikalık sürelerle mikrodalga enerjisi, dezenfeksiyonunda ise, temas süreleri ve konsantrasyonları üretici firma tarafından belirtilen şekilde hazırlanmış olan üç ayrı dezenfektan solüsyon kullanılmıştır.

Sonuç olarak, sterilizasyon için, pomzanın mikrodalga fırınında 20 dakikadan fazla bir süre tutulmasının gerekli olduğu bulunmuştur. Dezenfeksiyon için ise, standart bakteri suşlan bulaştırılmış kullanılmamış pomza tozundaki bakterilere karşı Steranios concentre (%10) ve Cidex (%2) aynı etkiyi gösterirlerken, Gigasept (%5), Pseudomonas aeruginosa (NCTC 6749)'yı öldürememiştir. Her üç dezenfektan solüsyon da sporlu bakteri Bacillus subtilis (KUEN 1481)'e etkili olamamıştır. Laboratuvarlardan toplanan kullanılmış pomza tozu örneklerinin dezenfeksiyonunda ise, Steranios concentre (%10) ve Cidex (%2), tüm mikroorganizmalar üzerinde % 90 ve % 80 etkinlik gösterirlerken, Gigasept (%5) etkili olamamıştır.

http://www.journals.istanbul.edu.tr/iudis/article/view/1023020207/1023019075