Allojenik kemik İliği Nakli Yapılan Hastalarda Glutatyon S transferaz ve Sitokrom P450 Enzim Gen Polimorfizminin Klink Seyirle İlişkisi


Creative Commons License

Beşışık S. , Yönal Hindilerden İ. , Dağcı G. , Nalçacı M. , Bozbey H. U. , Tekin D., ...Daha Fazla

V. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Malatya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, ss.1-3

  • Basıldığı Şehir: Malatya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-3