Allojenik kemik İliği Nakli Yapılan Hastalarda Glutatyon S transferaz ve Sitokrom P450 Enzim Gen Polimorfizminin Klink Seyirle İlişkisi


Creative Commons License

Beşışık S. , Yönal Hindilerden İ. , Dağcı G. , Nalçacı M. , Bozbey H. U. , Tekin D., ...More

V. Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Malatya, Turkey, 27 - 29 April 2018, pp.1-3

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-3