Türk diş hekimlerinin dental travma konusunda bilgi düzeyi


Creative Commons License

KASIMOĞLU Y. , KORUYUCU M. , Bayram M., Yardımcı S., SEYMEN F.

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.116, ss.48-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 116
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Türk Dişhekimliği Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.48-54

Özet

Dental travma çocuklar ve genç erişkinlerde yaygın olarak görülmektedir. Travma gören dişlere uygun tedavilerin yapılması bu dişlerin prognozunu oldukça olumlu etkilemektedir. Bu nedenle diş hekimlerinin dento-alveoler travma konusundaki bilgisi kritik önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, travmatik dental yaralanmalarda tedavi yaklaşımı konusunda dişhekimlerinin bilgi düzeyinin değerlendirilmesidir. İki kısımdan oluşan anket 82 genel dişhekimi ve 67 uzman dişhekimine uygulanmıştır. Anketin 1. kısmında kişisel ve profesyonel bilgiler, 2. kısmında dental travma yaralanmalarında acil yaklaşım konusunda bilgi düzeyi ile ilgili veriler toplanmıştır. Doğru yanıtlar uzmanların bilgileri ve kabul görmüş literatürlere göre kanıta dayalı olarak belirlenmiştir. Yapılan anket çalışmasında diş hekimlerinin dental travma olgularındaki tedavi yaklaşımı yetersiz bulunmuştur. Travmatik dental yaralanmalar konusunda bilgi düzeyinin artırılması, dental travmaların tedavisinde güncel protokollere uyulması ve eğitim kurslarının düzenlenmesi gerekli olduğu sonucuna varılmıştır.