Kekik, Defne ve Çam Fıstığının Üretimi ve Pazarlaması


Şafak İ., OKAN T.

DOA Dergisi, no.10, pp.101-129, 2004 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Discussion
  • Publication Date: 2004
  • Journal Name: DOA Dergisi
  • Page Numbers: pp.101-129
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Turkey has great potential in producing Non-Wood Forest Products. However, it faces with some difficulties in managing these resources. Some of these difficulties are related to production and marketing of those resources. In this study, production and marketing problems of Non-Wood Forest Products of Turkey such as bay laurel, thyme and stone pine are discussed in six parts.

In the introduction section, the definitions of Non-Wood Forest Products are summarized. In the second part, their importance for Turkey and contribution to rural development are explained. Thirdly, foreign trade of bay laurel, thyme and stone pine are mentioned. In the fourth chapter, information given about production of bay laurel, thyme and stone pine are held. Fifthly, marketing mix, which contains product-price, promotion and place, are examined in terms of both forest and private ownership. Finally, in order not to have any difficulties in the phases of production and marketing some points, which have to be emphasized, are explained.

Key Words: Bay Laurel, Thyme, Stone Pine, and Marketing Mix

Türkiye odun dışı orman ürünleri üretimi bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu kaynakların yönetiminde önemli sıkıntılarla karşılaşmaktadır. Bunlardan bazıları üretim, bazıları da kaynakların pazarlanması ile ilgilidir. Türkiye’deki odun dışı orman ürünlerinden defne, kekik ve çam fıstığının üretim ve pazarlama sorunlarının değerlendirildiği bu çalışma altı bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümde odun dışı orman ürünleri kavramı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ODOÜ’ nün Türkiye için önemi ve kırsal kalkınmaya katkısının geliştirilmesi için yapılması gerekenler aktarılmıştır. Üçüncü bölümde ise, defne, kekik ve çamfıstığının dış ticareti açıklanmıştır. Dördüncü bölümde defne, kekik ve çam fıstığının üretimine ilişkin bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde ise, pazarlama karmasını oluşturan; mal, fiyat, dağıtım ve tutundurma değişkenleri hem orman hem de özel mülkiyetteki araziler açısından ayrı ayrı incelenmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde, ürünlerin üretim ve pazarlama aşamalarında sıkıntılar yaşanmaması için yapılması ve önem verilmesi gereken bazı hususlar belirtilmiştir.