Marmara Bölgesi Avcı Profili


Igırcık M., Yadigar S., BEKİROĞLU S., OKAN T., Akkaş M. E.

Technical Report, pp.37, 2005

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2005
  • Page Numbers: pp.37
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Marmara Region, owing to its both geographical location, climatic and other condition has a prominent potential of hunting However, negative factors such as  excessive and irregular hunting, misuse of land, deficiency of knowledge, insufficient values, rural poverty and pollution gradually eradicate this potential.

Hunters collectively are needed to take their place in the natural balance in order to plan hunting in Turkey, protect and develop wildlife and game resources, recognize hunting as an economic sector. This, in turn, requires comprehensive knowledge about hunters. That is, it is not possible to plan regional or national hunting and to devise strategies for the future without information on socio-economic and cultural characteristics of hunting individuals.

The study, it is emphasized that sustainability is an indispensable precondition for the management strategy of hunting and wild life resources and that the priority ought to be given to objectives supporting conservation ecosystems and consequently biological diversity. Finally, taking into consideration the new approaches related to sustainable management of hunting and wild life resources, some proposal regarding practice are suggested.

Marmara Bölgesi hem coğrafi konumu hem de iklim ve diğer koşulları nedeniyle önemli bir av potansiyeline sahiptir. Ancak, aşırı ve usulsüz avlanma, yanlış arazi kullanımı, yetersiz değer yargıları, kırsal yoksulluk, bilgi eksikliği, kirlenme gibi olumsuz faktörler bu potansiyeli giderek ortadan kaldırmaktadır.

Türkiye avcılığını planlamak, ülke avcılığını ve av ve yaban hayatı (AYH) kaynaklarını korumak, geliştirmek, avcılığı ülke ekonomisine katkı sunan bir sektör olarak devreye sokmak, avcıların bilinçli bir kitle olarak doğal dengede yerlerini almalarına bağlıdır.

Çalışmada, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimine katkıları olabilecek toplumsal kesimlerin AYH kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetiminde üstlenebilecekleri roller üzerinde durulmuş; sürdürülebilirliğin AYH kaynaklarının yönetim stratejisinin vazgeçilmez bir ön koşulu olduğu vurgulanmış; avcılığın ve AYH kaynaklarının sürdürülebilir yönetiminde yeni yaklaşımlar da dikkate alınarak uygulamaya yönelik bazı öneriler ortaya konulmuştur.