“Kur’an’da Geçen ‘el-Hayatu’d-Dunya’ Kavramı Üzerinde Bazı Mülahazalar I”


AYDAR H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.5, pp.51-84, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

(Some Thoughts on the Qur’anic Concepte of al-Hayat al-Dunya I) In this article I focused on the term of al-hayatu`d-dunya that mentioned many times in Quran. I tried to confirm both its terminology and meaning. I also tried to find out the quranic verses that this terms occurs in. Are they related to which subjects and what are their meanings ?. So I tried to explore the meaning of this term in Quran. As a result, Qur`an doesn’t find critic of the life in Earth. He finds critic of lives of some groups who He addresses. Unfortunately, most works that are related to Commentary, Hadith and Ahlak made wrong interpretations about this meaning of the term. Because of this they. They told that man had to avoid of life in the Earth. I tried to attract attention on these wrong interpretations. I also tried to bring up the inate Quranic wordly life understanding.
Bu çalışmamızda Kur`an`da sıkça geçen el-hayatü`d-dünya kavramı üzerinde durduk. Bunu hem kavram, hem de mana boyutu ile ele alıp incelemeye çalıştık. Bu kavramın geçtiği ayetleri bazı tâli başlıklar altında işleyerek, hangi manada ve kimlerle ilgili olduklarını tespit etmeye çalıştık. Tek tek ayetlerden hareketle Kur`an`ın bu konuda beyan ettiği görüşü ortaya koymaya gayret ettik. Sonuçta gördük ki, Kur`an, el-hayatü`d-dünya kavramının geçtiği ayetlerde, genel anlamda dünyada yaşanılan hayatı değil, hitap ettiği zümrelerin içinde yaşadıkları hayatı eleştirip zem etmektedir. Ne yazık ki, tefsir, hadis ve ahlak ile ilgili eserlerimizin çoğunda bu espri göz önünde bulundurulmadan yorumlar yapılmış ve çoğunlukla el-hayatü`d-dünya kavramının geçtiği ayetlerden hareketle dünyada yaşanılan hayatın kötü ve çirkin olduğu, ondan sakınılması gerektiği söylenmiştir. Biz bu çalışmamızda ayetlerin ışığı altında konuyu derinlemesine işleyerek, bu yanlışa dikkat çekmeğe, Kur`an`ın ortaya koyduğu ve fıtrata uygun olan dünyevi hayat anlayışını serd etmeye gayret ettik.