“Hz. Muhammed’in Bazı Rüyaları ve Yaptığı Rüya Yorumlarından Örnekler”


Creative Commons License

Aydar H.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.25, pp.89-102, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.89-102
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Some Dreams of Prophet Muhammad and Examples of His Dream Commentaries This article examines the concept of dreams from the viewpoint of Prophet Mohammed. All the relevant parts of the essential traditional sources (i.e., hadith sources) that are related with dreams have been studied, one by one, to determine what his perception of this issue was.. The following will be examined; the start of the Revelation through dreams, the evaluation of dreams as a part of Prophecy, and the statement that the Prophecy ended with Prophet Muhammad, yet righteous “good news” dreams would continue to serve this function till the end of time. It is also observed that the Prophet regarded dreams as being of varying degrees. According to Prophet Muhammad, good and meaningful dreams emanate from God, while bad and meaningless dreams come from the devil. . He interpreted a variety of dreams for us, concerning a myriad of subjects. Some of the dreams were concerned with the worldly life. whıle others were concerned wıth the condition of his community in the future. There are also sources that show that Prophet Mohammed saw God and other prophets, in particular Prophet Abraham, Moses, and Jesus in his dreams. He related every dreams to his companions and interpreted them. He also interpreted the dreams of his companions. He taught them the aspects of those things about which they should be careful when interpreting dreams, how to interpret nightmares, and many other matters, as well as giving them information about when and who (i.e. people with special characteristics) can have visionary dreams. All these matters will be handled and examined according to the traditional Islamic point in this presentation.
Bu çalışmada, peygamberimiz Hz. Muhammed’in rüya anlayışı ele alınmaktadır. Bilindiği gibi Hz. Peygamber, vahyin rüyayla başladığını söylemiş ve rüyayı peygamberliğin bir parçası olarak değerlendirmiştir. O, bu kadar önemli gördüğü rüyaları tasnife tabi tutmuş; iyi ve anlamlı rüyaların Allah’tan, kötü ve saçma sapan rüyaların ise şeytandan olduğunu söylemiştir. Hz. Peygamber’in bir çok rüya gördüğü de müşahede edilmektedir. Bunların bir kısmı dünya hayatıyla, diğer kısmı ise ahiret hayatıyla ilişkilidir. Ayrıca ümmetinin gelecekteki durumunu izah eden bazı rüyalar da görmüştür. O gördüğü bütün bu rüyaları ashabıyla paylaşmış ve onlara tabir etmiştir. Ayrıca ashabının gördüğü rüyalarını dinlemiş ve onları da yorumlamıştır. Rüya yorumlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle de ürkütücü rüyaları nasıl yorumlamak icap ettiğini ve benzeri hususları da öğretmiştir. İşte bütün bunlar bu çalışmada ele alınıp işlenmektedir.