Endometrium Kanserinde Radyoterapinin Yeri


FAYDA E. M.

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topic, cilt.7, ss.91-99, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 7 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topic
  • Sayfa Sayıları: ss.91-99

Özet

Endometrium kanserinin tedavisinde radyoterapi (RT) sıklıkla adjuvan olarak kullanılmakla
birlikte operasyona uygun olmayan (inop) ve yinelemiş olgularda radikal tedavi yöntemi olarak da
kullanılabilmektedir. RT uygulamaları vajen tepesi ve pelvik gangliyonları içeren pelvik eksternal
RT ya da vajen tepesinin genelde 1/3 proksimalini içeren intrakaviter brakiterapi (IKBT) şeklinde
yapılmaktadır. Eksternal radyoterapi lokal bölgesel kontrolün sağlanmasında anlamlı etkili iken
sağkalım avantajı göstermemesi bu tedavinin kullanımında kar zarar oranının akılda tutulmasını gerektirmektedir. Ayrıca, cerrahi sonrası adjuvan tedavi önerilmeyen hastalarda gelişebilecek vajinal nükslerin küratif radyoterapi ile tedavisi sonrasında %9’lara varan oranlarda cerrahi gerektiren yan etkilerin oluşabileceği hatırda tutulmalı. Sistemik kemoterapi ile radyoterapi kombinasyonunun nasıl yapılacağı gelecek çalışma sonuçlarına göre netleşecektir.
Radiotherapy (RT) is used in the treatment of endometrial cancer mostly in adjuvant
setting. Definitive radiotherapy is also used for inoperable or recurred cases. Both external RT
directed to upper vagina plus pelvic lymph nodes and brachytherapy directed to upper vagina
are commonly used. Locoregional recurrences are effectively decreased by external beam RT
but this improvement has not translated to survival advantages yet. Thus, trade-offs should be
taken into consideration carefully when using external beam radiation. Besides, side effects requiring surgery may happen up to 9% in recurred radiotherapy-naïve patients treated with curative
irradiation. The best