Reconsidering Gesture Space for Naturalistic Teaching Gesture Research


DENİZCİ C. , AZAOUI B.

Istanbul Journal of Innovation in Education, vol.1, pp.147-166, 2015 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Istanbul Journal of Innovation in Education
  • Page Numbers: pp.147-166

Abstract

The use of gesture space constitutes a crucial factor for teachers in terms of ensuring a clear view of their movements as visual clues to convey meaning properly. Although various studies deal with the delimitation of gesture space within experimental settings, the handling of the issue for natural classroom corpora is very rare. Based on the video recordings of three French classes, criteria were firstly determined in order to provide a 3D gesture space description for a speaker gesticulating in a standing position. Then, both methodological and pedagogical implications resulting from the qualitative analysis of gesture space were discussed. In this perspective, five methodological/pedagogical relevancies arise from the description of teachers’ use of gesture space in naturalistic classroom settings: the decrease of amplitude within consecutive gestures, the necessity for promoting the upper gestural zones, the problems related to the description of gesture space from the profile view, the intervention of two hands in two different gesture spaces and the extension of the limbs to the backside of the body.

Keywords: Gesture space, gesture amplitude, gesture visibility, teaching gestures, French language teaching.

Öğretmenlerin öğrencilere düzgün biçimde anlam aktarmak için görsel ipuçları olarak yararlandıkları el-kol devinimlerinin alanı/genliği, sınıf etkileşiminde önemli bir etmendir. Günümüze kadar gerçekleştirilen birçok araştırma, devinimsel alanı/genliği deneysel ortamlarda betimlemeye çalışmış olsa da, konu, gerçek sınıf çekimlerine dayanan bütünceler bağlamında ender olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla, yabancı dil olarak verilen Fransızca derslerinin gerçek sınıf çekimlerine dayanan bu çalışmada, ilk olarak, ayakta ders veren bir öğretmenin devinimlerinin alanını üç boyutlu olarak betimleyebilmek için birtakım ölçütler belirlenmiştir. Ardından, devinimsel alanın nitel betimlenmesine ilişkin olarak hem yöntemsel, hem de eğitsel çıkarımlarda bulunulmuştur. Sonuç olarak, gerçek sınıf ortamlarında öğretmenlerin devinimsel alanı kullanmalarına bağlı beş adet yöntemsel/eğitsel belirginlik ortaya çıkmıştır: Ardışık devinimlerde genlik azalması, üst devinimsel alanların öne çıkarılmasının gerekliliği, devinimsel alanın yandan görüntülenmesine bağlı sorunlar, iki elin farklı devinimsel alanlarda devreye girmesi ve uzuvların gövdenin arkasına uzatılması.

Anahtar sözcükler: devinimsel alan, devinimsel genlik, devinimlerin görünürlüğü, eğitsel devinimler, yabancı dil olarak Fransızca öğretimi.