Effect of Heat Treatment on the Welding Zone of Martensitic-Austenitic Steels Welded by Friction Welding


BEKÖZ ÜLLEN N.

17th International Metallurgy & Materials Congress, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.372-379

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.372-379

Abstract

ABSTRACT

Friction welding method is a highly important and recently developed joining technology that produces a solid state bonding methods. The most important advantages of friction welding are high material saving, low production time and possibility of welding dissimilar metal combinations. One of the widely application fields of friction welding is the production of exhaust valves manufactured by joining two different materials. In this study, the effect of heat treatment on the mechanical and metallurgical properties of high alloyed X45CrSi9-3 and X53CrMnNiN21-9 steel couple joining with friction welding (known as martensitic and austenitic valve steels, respectively) was investigated. For this purpose, tensile and hardness tests were carried out before and after heat treatment of the welding samples, and the results were discussed in accordance with the microstructure of the welding zone. The results indicate that heat treatment process applied after welding is required to be made to improve the microhardness distribution of welded joints, and achieve a suitable microstructure.

 

Keywords: Friction welding, heat treatment, welding zone, martensitic-austenitic steels.

ÖZET

Sürtünme kaynak yöntemi, katı hal kaynaklı birleştirmelerin son yıllarda geliştirilen en önemlilerinden biridir. Sürtünme kaynağının en önemli avantajları; yüksek malzeme tasarrufu, düşük üretim zamanı ve farklı metal alaşımların kaynak edilebilirliğinin mümkün olmasıdır. Sürtünme kaynağının yaygın uygulama alanlarından biri, iki farklı malzemenin kaynağı ile üretilen egzost supaplarının üretimidir. Bu çalışmada; sürtünme kaynağı ile birleştirilmiş yüksek alaşımlı X45CrSi9-3 ve X53CrMnNiN21-9 çelik çiftinin (sırasıyla martezitik ve östenitik supap çeliği olarak bilinen) mekanik ve metalurjik özellikleri üzerine ısıl işlemin etkisi araştırılmıştır. Bu amaç için; kaynaklı parçaların ısıl işlemden önce ve sonra çekme ve sertlik testleri yapılmış ve sonuçlar kaynaklı bölgenin mikroyapısına bağlı olarak tartışılmıştır. Sonuçlar, kaynak sonrası uygulanan ısıl işlem prosesinin malzemelerin sertlik dağılımını iyileştirmek ve uygun mikroyapı elde etmek için gerekli olduğunu göstermiştir.

 

Anahtar kelimeler: Sürtünme kaynağı, ısıl işlem, kaynak bölgesi, martenzitik-östenitik çelikler.