Hızlı Durum Tespit (DURTES) Yöntemi Yazılımının Geliştirilmesi


TEMÜR R., ÖZTORUN N. K.

II. Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar Kongresi, İstanbul, Turkey

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

 

The topic of the determination of the earthquake security of the buildings on earthquake hazard mitigation plan requires new approaches, methods and tools because of its specific conditions. Because these methods, intending to obtain the most accurate results in short time, have a great number of analyze operations and complexity, it is necessary to develop new software. In this work, data entry, report and drawing modules were developed for the “Rapid Analysis Technique (DURTES)” software. With the developed modules the time spent on the data entry is lowered, new report and drawing options were developed and interaction is obtained by ease of use and different software. Saved data file can be used with the existing software

 

Deprem zararlarını azaltma stratejilerinin çekirdek kısmını oluşturan, mevcut yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi konusu kendine özgü şartlar sebebiyle yeni yaklaşımlar, yöntemler ve araçlar gerektirmektedir. Kısa sürede doğruya en yakın sonuçları elde etmeyi amaçlayan bu yöntemlerin hesap adımlarının fazlalığı ve karmaşıklığı nedeniyle yardımcı yazılımlar geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut çalışmada “Hızlı Durum Tespit Yöntemi(DURTES)” yazılımı için bilgi giriş, raporlama ve çizim modülleri geliştirilmiştir. Geliştirilen modüllerle puanlama ve röleve bilgilerinin girişinde harcanan süre azalmış, raporlama ve çizim seçenekleri geliştirilmiş, kullanım kolaylığı ve farklı yazılımlarla etkileşim sağlanmıştır. Oluşturulan data dosyası mevcut yazılımda da kullanılabilmektedir.