Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Görülen Aeromonas schubertii Enfeksiyonu Üzerinde Bir Çalışma.


AKAYLI T., ÇANAK Ö., Başaran B.

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.4, no.1, pp.99-106, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.99-106
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Most of the motile Aeromonas species cause infections with hemorrhagic septicemia in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792). This study was performed for the diagnosis of disease problems occurred in different rainbow trout farms in the Mediterranean region of Turkey in July 2009. In this study, a total of 17 moribund fry and adult fish samples between 2-130 g were examined using bacteriological and histopathological techniques. The enzyme profile and antimicrobial susceptibility of the causative agent were also investigated. Hemorrhages and ulcers on the body surface, fin rot, distention of the abdomen, liquefaction of the internal organs and especially the kidney and exophthalmia and accumulation of a yellowish fluid in the intestines in some samples were observed as the clinical symptoms of the disease. Aeromonas schubertii was recovered as the causative agent of the disease from the kidneys of the moribund fish samples. Chloramphenicol, ciprofloxacine and flumequine were determined to be the most effective antibiotics against this bacterium. With this study, A. schubertii was recovered and identified from the rainbow trout in Turkey for the first time.

Hareketli Aeromonas türlerinin çoğu gökkuşağı alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) hemorajik septisemi ile seyreden enfeksiyonlara neden olurlar. Bu çalışma 2009 yılı Temmuz ayında Akdeniz Bölgesi’ndeki farklı alabalık işletmelerinde görülen hastalığın teşhisi amacıyla yürütülmüştür. Bu çalışmada, hastalık belirtileri gözlemlenen toplam 17 adet, ağırlıkları 2- 130 g arasında değişen yavru ve ergin balık örneği bakteriyolojik ve histopatolojik yöntemler kullanılarak incelendi. Ayrıca etkenin enzim profili ve antibiyogram duyarlılığı da araştırıldı. Hasta balıklarda klinik bulgu olarak vücut üzerinde hemorajiler ve ülserler, yüzgeç erimesi, karın kısmında şişkinlik, iç organlarda ve özellikle böbrekte erime, dalakta büyüme, bazı balıklarda ekzoftalmus ve bağırsakta sarı renkli sıvı birikmesi gözlemlendi. Hasta balıkların böbreklerinden hastalık etkeni olarak Aeromonas schubertii izole edildi. İzole edilen bu bakteriye karşı en etkili antibiyotiklerin chloramphenicol, ciprofloxacine ve flumequine olduğu tespit edildi. Yapılan histolojik incelemeler sonucunda dalak ve böbrek gibi iç organlar ve solungaçlara ait doku kesitlerinde hastalıkla ilgili patolojik bozukluklar dikkati çekti. Bu çalışma ile A.schubertii yurdumuzdaki alabalıklardan ilk kez izole ve identifiye edildi.