İbadetlerde ruh ve şekil İbadet mi, ayin mi?


Creative Commons License

Karataş M.

Nun yayıncılık, İstanbul, 2010

  • Publication Type: Book / Other Book
  • Publication Date: 2010
  • Publisher: Nun yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Üzülerek ifâde etmek gerekir ki, tahsili veya mevkii ne olursa olsun ibâdet konularında hiç umulmadık yanlış inanç ve uygulamaların kurbanları, günümüzde sanıldığından da pek fazladır. Nitekim bizi böyle bir çalışmaya sevk eden en büyük etken, bu tür insanlarla devamlı yüzyüze gelmemiz, onların sorunlarını dinleyerek yardımcı olmaya çalışmamız olmuştur. Kitabın giriş kısmında; ibâdetin, âyin, âdet ve alışkanlıktan farklı olduğunu ortaya koymak bakımından âyin örnekleri ve tarihçesi, birinci bölümde; kulluk ve ibâdet kavramları, ikinci bölümde; ibâdet, âyin, âdet ve alışkanlık olmak üzere dört terim çerçevesinde, temizlik, namaz, Kur'ân, oruç, zekât, hac ve umre, cihâd ve nikâh gibi konular, üçüncü bölümde; zikir-duâ, tasavvuf ve tarîkatlar konusu ele alınmıştır. Kitabın son bölümünde ise, günümüzde hayli artmış olan bid'at ve hurâfelere değinilmiş, bid'at ve hurâfelerden örnekler verilerek, hayatımıza girmiş pek çok bid'at ve hurâfe Kur'ân ve Sünnet ekseni içerisinde değerlendirilmiştir.

Kalıbımızla ve kalbimizle, gâye ve hikmetin bilinci içersinde, yeryüzünde halîfe ve Allahın kulu sıfatı ile yaptığımız tüm eylemler... İbadetManâ ve içerikten yoksun, kabuk ve şekilden öte geçmeyen, görüntü ve merasimlerle işgal edilmiş bir hayat... ÂyinToplum ve çevrenin güdümünde, şuursuzca ve de zoraki bir yaşayış... Âdetrefleksler halinde, bir haz duymadan her gün biteviye tekrarladığımız rutin işlemler yumağı... Alışkanlık..