İnşa Etmek ama Oturmamak: Bir Post-Cemaat Örneği Olarak Yaşam-Alanı


Balcı M. E.

Mekan Sempozyumu, Samsun, Turkey, 12 - 15 December 2019, pp.43-44

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.43-44

Abstract

Cemaat
, sosyal bilimlerin
tanımlaması oldukça güç kavramlarından
biridir.
Kah modernliğin
rasyonel
ve kozmopolit ilişkil
erinin negatif hali
olarak şimdinin geçmişten farkını betimler kah
ekonomik işlevselciliğin
soğuk dünyasında hasreti çekilen bir yeryüzü cennetine işaret
eder.
Her
iki kullanımda da
Tönnies’in
deyişi ile “yabancı bir ülkeye” dahil olur
gibi
dahil olduğumuz cemaat aslında bir evsizleşme ve evlenme sürecine
işaret
eder.
Modernliğin klasik evresinde toplumsal bağlarından kopan
ve ırk, sınıf, ulus gibi soyut kavramların çatısı altına yerleştiren modern
birey,
geç modern dönemde eski kamusal
kimliklere karşıtlık
tan
beslenen özel bir benlik cemaatini keşfetmeye
çalışacaktır.
Görünüşte
eski kamusal gerilimleri dışarda bırakmayı amaçlayan geç modern
“benlik cemaatlerinin” neo
-
liberal şehirleşme politikaları ile benzer bir
süreçten hareket etmesi
ilginçtir.
Ülkemizde
son dönemlerde sayısı ve
niteliği oldukça artan ko
nut reklam
larının yeni bir cemaatleşme formu
sunduğunu düşünüyoruz. Söz konusu reklamların dayandığı “yaşam
-
alanı” söylemi hem ideal bir mekan temsili sunmakta hem de sınıfsal
ayrımları estetik bir dolayımla yeniden
üretmektedir.
Kavramın yaygın
kullanımındaki
cemiyet karşıtı ve cemiyet dışı anlamları bu söylemde
kendine özgü bir sentez
oluşturmaktadır.
Bu çalışmada öncelikle cemaat
kavramının klasik ve geç modern dönemde imlediği toplu
msal ilişki
yapıları ele
alınacaktır.
Daha sonra ise öznel bir benlik
im
gesi ve yeni
sınıfsal ilişkileri eş zamanla biçimlendiren günümüz post
-
cemaatsel
oluşumları önemli konut reklamları üzerinden göstergebilimsel bir
analizle
soruşturulacakt