Otoimmün demiyelinizan santral sinir sistemi hastalıkları ayırıcı tanısında olası biyobelirteçler: Sorcin, CLIC1 ve Src substrate cortactin


Karaaslan Z., Şengül Yediel B., Şanlı E., Yüceer H., Dursun E., Gezen Ak D., ...More

58. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 24 November 2022, pp.200

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.200
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:

Bu çalışmada multipl skleroz (MS) ve MS ile ayırıcı tanıya giren diğer otoimmün demiyelinizan hastalıklarda antikor temelli biyobelirteçlerin saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya 20 relapsing-remitting MS, 19 klinik izole sendrom (KİS), 15 primer progresif MS (PPMS), 19 bening MS, 15 optikospinal MS (OSMS), 9 nöromiyelitis optika spektrum hastalığı (NMOSH), 18 rekürren optik nörit (RON) ve 20 sağlıklı kontrol olgusu dahil edildi. Tanısal öneme sahip olabilecek antikorların taranması amacıyla olguların serumlarıyla primer nöron kültüründe immün boyanma ve eş zamanlı serebral hücre tiplerine karşı antikor işaretlemesi gerçekleştirildi. Astrosit ve SH-SY5Y hücre soylarında pozitif boyanma gösteren hasta örnekleri ile negatif örnekler ve sağlıklı kontroller seçilerek antijen-antikor komplekslerini elde etmek amacıyla immunpresipitasyon (IP) deneyleri gerçekleştirildi. IP örneklerinde kütle-spektrometri tabanlı proteomik taraması yapıldı. Yolak ve gen ontolojisi (GO) analizleri sonucu olan her iki hücre soyu için hücre yüzeyinde eksprese olan hedef antijenler seçildi.

Bulgular:

Proteomik analizler sonucunda unique peptid değeri >3, FDR değeri <0,05 olan membran yüzey proteinleri arasından yalnızca hasta serumlarında saptana hedef antijenler değerlendirildi. RRMS ve PPMS olgularında sorcin antikoru izlenirken NMOSH ve RON olgularında izlenmedi. Bir diğer anlamlılık gösteren antikor olan Src substrate cortactin antikoru hem MS hem NMOSH olgularında saptandı. Astrosit hücreleri ile yapılan IP deneylerinde saptanan Chloride intracellular channel protein (CLIC1) antikoru ise OSMS ve RON olgularında izlenirken NMOSH ve klasik MS olgularının serumlarında saptanmadı.

Sonuç:

Proteomik çalışmalardan elde edilen sonuçlar Sorcin, src cortactin ve CLIC1 antikorlarının farklı demiyelinizan hastalıkların ayırıcı tanısında biyobelirteç olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. Hasta serumları ile IP deneyleri ve hızlı kit aracılığıyla bu antikorların farklı demiyelinizan hastalıklardaki serolojik durumunu göstermeye yönelik validasyon çalışmaları planlanmaktadır.